Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@ozolnieki.lv
Sporta pasākumu organizators Garozā Juris Jevsins 29257841 jevsins@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Emburgā Raivis Duplinskis 29604712 raivis.duplinskis@ozolnieki.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors; Sporta pasākumu organizators Ānē un Tetelē Rimants Štopis 63055102, 26402025 rimants.stopis@ozolnieki.lv

NOLIKUMS

Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā