Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 06.02.2020

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_06.02.2020.

06.02.2020. plkst. 17.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

Starptautiskai sieviešu dienai veltīts koncerts Ānes kultūras namā

8. martā plkst.18.00 Starptautiskai sieviešu dienai veltīts koncerts Ānes kultūras namā. Dzied Latvijas etrādes leģenda Viktors Lapčenoks. Ieeja bez maksas.

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde_10.02.2020.

10.02.2020. plkst.17.00 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde

Sociālo jautājumu komitejas sēde_11.02.2020.

11.02.2020. plkst.17.00 Sociālo jautājumu komitejas sēde

Saruna – lekcija "Mana un mana bērna veselība" ar Solvitu Grasmani

11. februārī plkst. 18.00 Solvita Grasmane aicina uz sarunu – lekciju "Mana un mana bērna veselība" Ozolnieku Tautas namā. Būs iespēja ieskatīties un ieklausīties savā organismā, izprast dabas likumus – kā būt veselam un neslimot.

Plānots, ka saruna – lekcija notiks vienu reizi mēnesī, kur tiks runāts un diskutēts par sekojošām tēmām:

* Kas ir vīrusi, sēnītes, baktērijas, parazīti?
* Kāpēc organismam jācīnās ar tiem un, ko darīt, lai nesaslimtu?
* Kas un kāpēc nepieciešams katra dzīva organisma šūnai?
* Kas ir imunitāte? Kā to stiprināt?
* ŪDENS – dzīvības un veselības nesējs;
* Organisma attīrīšana;
* Organisma orgānu sistēmu darbība, saslimšanas iemesli un, ko darīt!

Sarunu - lekcijas vadīs un savās zināšanās dalīsies: nutricioloģe, veselības konsultante, šūnu uztura speciāliste, mūzikas terapijas speciāliste, speciālās izglītības skolotāja, koklētāja, solo dziedātāja, bēbīšu skoliņas “Mazulis” vadītāja, 3 bērnu mamma Solvita Grasmane. Pieteikšanās zvanot pa tālruņa numuru 22037566 vai rakstot uz e-pastu: solvita.grasmane@gmail.com.

“Veču vakars” neoficiālā gaisotnē ar Armandu Puči

12. februārī plkst. 19.00 “Veču vakars” neoficiālā gaisotnē ar Armandu Puči biedrības "Tuvu" telpās, Saules iela 2, Brankas, Ozolnieku novads.
Sarunas un grāmatas “Aitas” prezentācija. Dalības maksa 5,00 EUR. Dāmām ieeja nav liegta. Pieteikšanās līdz 11. februārim pa tālruni 28810322.

Finanšu komitejas sēde_13.02.2020.

 13.02.2020. plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde

Latvijas čempionāta posms florbolā Ozolniekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. februārī plkst. 9.00 Ozolnieku Sporta skolas zālē notiks Latvijas čempionāta posms florbolā U 13 vecuma grupā.

Plkst.10.15 spēlēs vietējie - Ozolnieku Sporta skolas FK "Jenoti" florbolisti. Puiši šobrīd savā vecuma grupā ir vieni no labākajiem. Nāc un atbalsti!

 

Radošā rīta stunda bērniem "Kur ir mana lidmašīna?" Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā

15. februārī plkst.10.00 radošā rīta stunda bērniem "Kur ir mana lidmašīna?".
Grāmatas lasīšana, lidmašīnu locīšana, filmiņas skatīšanās.

Valentīndienas balle ar grupu “Džentlmeņu špagats”

VISAS BIĻETES IZPĀRDOTAS! 15. februārī plkst. 21.00 – 02.00 Valentīndienas balle ar grupu “Džentlmeņu špagats”. Ieejas maksa 7,00 EUR.  Ierašanās no plkst. 20.30. Līdzi groziņš. Galdiņu rezervēšana līdz 14.02. Tautas nama kasē vai pa tālr. 28810322.

VK "Ozolnieki" februāra spēļu grafiks Latvijas nacionālajā līgā

Arī šogad mūsējie - VK "Ozolnieki" puiši Latvijas nacionālajā volejbola līgā ir pierādījuši sevi un tikuši līdz noslēdzošajām regulārā apļa spēlēm. Nākamais mērķis - iekļūt PlayOff. Nāc un atbalsti!

 

Maksima Trivaškeviča Stand-Up komēdija “Latviešu komiķis”

16. februārī plkst.18.00 Maksima Trivaškeviča Stand-Up komēdija “Latviešu komiķis”. Ieejas maksa 3.00 EUR.

Tikšanās ar Helmutu Rodki "Fiziskās sagatavošanas un treniņu metodikas"

​19. februārī plkst.19.20 tikšanās ar Helmutu Rodki "Fiziskās sagatavošanas un treniņu metodikas" Ozolnieku Sporta Skolā, Stadiona iela 5, Ozolnieki.

Mērķauditorija: sportisti, tautas sportisti, cilvēki, kuri ikdienā nodarbojās ar sportu.

Helmuts Rodke ir vieglatlētikas un fiziskās sagatavošanas treneris ar 20 gadu pieredzi, sporta meistars, daudzkārtējs Latvijas čempions vieglatlētikā, lektors, publicists, “Treneru rokasgrāmatas” līdzautors.

Tēmas:
- Sports un pārtrenēšanās,
- Fiziskās sagatavotības trūkumi,
- Skriešanas tehnika un dziļie muskuļi,
- Treniņu process - atbilstoši vecumam,
- Mūsdienu sportotāju problēmas un risinājumi.

Atvērtā nodarbība Helmuta Rodkes vadībā, vingrojumu paraugdemonstrējumi.
Klātesošā auditorija piedalās atvērtajā nodarbībā.
Semināra dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālista profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 2 – 3 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā avīzē, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ozolnieku novada pašvaldība, juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads LV-3018, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

Atkārtotas kārtējās domes sēdes darba kārtība_28.02.2020.

Ozolnieku novada domes
atkārtota kārtējā sēde notiks
2020. gada 28. februārī plkst. 10.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos

Darba kārtība:

 1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
 2. Par dzīvokļa īpašuma „Nameji”-6, Emburgā,  atsavināšanu (I.Malahovska).
 3. Par dzīvokļa Iecavas ielā 2-2, Brankās nodošanu atsavināšanā (I.Malahovska).
 4. Par dzīvokļa Spartaka ielā 4-4, Brankās nodošanu atsavināšanā (I.Malahovska).
 5.  Par domes lēmumu atcelšanu (I.Malahovska).
 6. Uģa Skrupska iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011068 atsavināšanas ierosināšanu (A.Plotņikova).
 7. Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.544400500205 atsavināšanu (A.Plotņikova).
 8. Irinas Kurmanes iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440070389 daļas nomu (A.Plotņikova).
 9. Par nekustamā īpašuma “Arāji”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra numurs 54780050247, nodošanu atsavināšanai (K.Tumova).
 10. Par nekustamā īpašuma “Gundegas 2” Ozolnieki, Salgales  pagasts, Ozolnieku novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu (S.Krūmiņa).
 11. Par izmaiņām Ozolnieku novada domes komisiju sastāvā (S.Krūmiņa).
 12. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC “Zemgale” (A.Šteinbergs).
 13. Par NĪN atlaides piešķiršanu SIA “Uppe” (J.Vilciņa).
 14. Par NĪN atlaides piešķiršanu SIA “G.R.B.Investīcijas” (J.Vilciņa).
 15. Projektu konkursa “Zinu, Varu, Daru” nolikuma apstiprināšana (A.Pošeika).
 16. Par līdzfinansējumu projektam labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas izveidei (A.Pošeika)
 17. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (J.Vilciņa).
 18. Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšana (A.Židkovs).
 19. Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada iepirkumu plāns (S.Krūmiņa).
 20. Par precizējumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3/2020 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” (J.Vilciņa).
 21. Par  piekrišanu Jelgavas pilsētas pašvaldības  nekustamā īpašuma  Dobeles šosejā 4A, Jelgavā, atsavināšanai (A.Židkovs).
 22. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa atbrīvošanu no amata.
 23. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                       D.Liepiņš

 

Ozolnieku novada domes sēde_20.02.2020.

20.02.2020. plkst. 15.00 Ozolnieku novada domes sēde

Meteņu dienai veltīts pasākums "Pankūku ballīte"

21. februārī plkst. 18.00 Meteņu dienai veltīts pasākums "Pankūku ballīte" kopā ar deju kopa "Garroze" Garozas pakalpojumu centrā "Eži".
Meteņu dienas ticējumi, dejas, mīklu minēšana, pankūku cepšana un dekorēšana. Dalība bez maksas.