Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 15.02.2020

Radošā rīta stunda bērniem "Kur ir mana lidmašīna?" Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā

15. februārī plkst.10.00 radošā rīta stunda bērniem "Kur ir mana lidmašīna?".
Grāmatas lasīšana, lidmašīnu locīšana, filmiņas skatīšanās.

Valentīndienas balle ar grupu “Džentlmeņu špagats”

VISAS BIĻETES IZPĀRDOTAS! 15. februārī plkst. 21.00 – 02.00 Valentīndienas balle ar grupu “Džentlmeņu špagats”. Ieejas maksa 7,00 EUR.  Ierašanās no plkst. 20.30. Līdzi groziņš. Galdiņu rezervēšana līdz 14.02. Tautas nama kasē vai pa tālr. 28810322.

VK "Ozolnieki" februāra spēļu grafiks Latvijas nacionālajā līgā

Arī šogad mūsējie - VK "Ozolnieki" puiši Latvijas nacionālajā volejbola līgā ir pierādījuši sevi un tikuši līdz noslēdzošajām regulārā apļa spēlēm. Nākamais mērķis - iekļūt PlayOff. Nāc un atbalsti!

 

Maksima Trivaškeviča Stand-Up komēdija “Latviešu komiķis”

16. februārī plkst.18.00 Maksima Trivaškeviča Stand-Up komēdija “Latviešu komiķis”. Ieejas maksa 3.00 EUR.

Tikšanās ar Helmutu Rodki "Fiziskās sagatavošanas un treniņu metodikas"

​19. februārī plkst.19.20 tikšanās ar Helmutu Rodki "Fiziskās sagatavošanas un treniņu metodikas" Ozolnieku Sporta Skolā, Stadiona iela 5, Ozolnieki.

Mērķauditorija: sportisti, tautas sportisti, cilvēki, kuri ikdienā nodarbojās ar sportu.

Helmuts Rodke ir vieglatlētikas un fiziskās sagatavošanas treneris ar 20 gadu pieredzi, sporta meistars, daudzkārtējs Latvijas čempions vieglatlētikā, lektors, publicists, “Treneru rokasgrāmatas” līdzautors.

Tēmas:
- Sports un pārtrenēšanās,
- Fiziskās sagatavotības trūkumi,
- Skriešanas tehnika un dziļie muskuļi,
- Treniņu process - atbilstoši vecumam,
- Mūsdienu sportotāju problēmas un risinājumi.

Atvērtā nodarbība Helmuta Rodkes vadībā, vingrojumu paraugdemonstrējumi.
Klātesošā auditorija piedalās atvērtajā nodarbībā.
Semināra dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālista profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 2 – 3 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā avīzē, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ozolnieku novada pašvaldība, juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads LV-3018, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

Atkārtotas kārtējās domes sēdes darba kārtība_28.02.2020.

Ozolnieku novada domes
atkārtota kārtējā sēde notiks
2020. gada 28. februārī plkst. 10.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos

Darba kārtība:

 1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
 2. Par dzīvokļa īpašuma „Nameji”-6, Emburgā,  atsavināšanu (I.Malahovska).
 3. Par dzīvokļa Iecavas ielā 2-2, Brankās nodošanu atsavināšanā (I.Malahovska).
 4. Par dzīvokļa Spartaka ielā 4-4, Brankās nodošanu atsavināšanā (I.Malahovska).
 5.  Par domes lēmumu atcelšanu (I.Malahovska).
 6. Uģa Skrupska iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011068 atsavināšanas ierosināšanu (A.Plotņikova).
 7. Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.544400500205 atsavināšanu (A.Plotņikova).
 8. Irinas Kurmanes iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440070389 daļas nomu (A.Plotņikova).
 9. Par nekustamā īpašuma “Arāji”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra numurs 54780050247, nodošanu atsavināšanai (K.Tumova).
 10. Par nekustamā īpašuma “Gundegas 2” Ozolnieki, Salgales  pagasts, Ozolnieku novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu (S.Krūmiņa).
 11. Par izmaiņām Ozolnieku novada domes komisiju sastāvā (S.Krūmiņa).
 12. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC “Zemgale” (A.Šteinbergs).
 13. Par NĪN atlaides piešķiršanu SIA “Uppe” (J.Vilciņa).
 14. Par NĪN atlaides piešķiršanu SIA “G.R.B.Investīcijas” (J.Vilciņa).
 15. Projektu konkursa “Zinu, Varu, Daru” nolikuma apstiprināšana (A.Pošeika).
 16. Par līdzfinansējumu projektam labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas izveidei (A.Pošeika)
 17. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (J.Vilciņa).
 18. Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšana (A.Židkovs).
 19. Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada iepirkumu plāns (S.Krūmiņa).
 20. Par precizējumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3/2020 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” (J.Vilciņa).
 21. Par  piekrišanu Jelgavas pilsētas pašvaldības  nekustamā īpašuma  Dobeles šosejā 4A, Jelgavā, atsavināšanai (A.Židkovs).
 22. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa atbrīvošanu no amata.
 23. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                       D.Liepiņš

 

Ozolnieku novada domes sēde_20.02.2020.

20.02.2020. plkst. 15.00 Ozolnieku novada domes sēde

Meteņu dienai veltīts pasākums "Pankūku ballīte"

21. februārī plkst. 18.00 Meteņu dienai veltīts pasākums "Pankūku ballīte" kopā ar deju kopa "Garroze" Garozas pakalpojumu centrā "Eži".
Meteņu dienas ticējumi, dejas, mīklu minēšana, pankūku cepšana un dekorēšana. Dalība bez maksas.
 

Dereka Benfīlda komēdija "Ne viss ir tā, kā izskatās"

22. februārī plkst. 18.00 Dereka Benfīlda komēdija "Ne viss ir tā, kā izskatās" Ānes kultūras namā. Režisors Voldemārs Šoriņš. Ieejas maksa 4.00 EUR.

 

Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde "Sniega karaliene"

Ozolnieku vidusskolas teātra grupas izrāde "Sniega karaliene" pēc H. K. Andersena pasakas motīviem Ozolnieku Tautas namā. Ieeja brīva. Režisore Agnese Čīka.

28. februārī plkst. 18.30;
3. martā plkst. 18.30;
4. martā plkst.13.30;
6. martā plkst. 13.30;
9. martā plkst. 13.30.

Skolēni un skolotāji uz vienas skatuves! Uz tikšanos izrādēs!

Bezmaksas publiskā slidošana Ozolnieku novada iedzīvotājiem februārī

Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, turpmāk bezmaksas publiskās slidošanas būs pieejamas visiem Ozolnieku novada iedzīvotājiem šādos laikos:
14., 21., 28. februārī no plkst. 20.30 līdz plkst.22.00;

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka biežo slidu zādzību dēļ, kas, diemžēl, notikušas publisko bezmaksas slidošanu laikā, bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam slidas varēs iznomāt tikai pieaugušo pavadībā vai uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (piemēram, skolēnu apliecība), kas būs jānodod glabāšanā līdz inventāra atgriešanas brīdim.

 

 

Ozolnieku Meliorācijai – 70

29. februārī Ozolnieku Meliorācijai – 70
16.45 atceres brīdis pie Melioratoru akmens Ozolniekos
17.00 Svinīgs koncerts “Meliorācijai – 70” Ozolnieku Tautas namā. Piedalās Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvi.  

Pēc koncerta saviesīgas sarunas pie kafijas galda.
Pieteikšanās un dalības maksa 5,00 EUR līdz 25.02. Ozolnieku Tautas nama kasē.

Ozolnieku Mūzikas skolas koru koncerts "Tāltālā zeme"

2. martā plkst. 18.00 Ozolnieku Mūzikas skolas koru koncerts "Tāltālā zeme" Ozolnieku Tautas namā. Ieeja brīva.

Radošā nodarbība "Konfekšu ziedu gatavošana"

5. martā plkst. 17.30 radošā nodarbība "Konfekšu ziedu gatavošana" Garozas pakalpojumu centrā "Eži".

Ieeja bez maksas, bet līdzi jāņem konfektes.

 

Galda tenisa turnīrs Ānē

6. martā plkst. 18.00 "Ozolnieku novada sporta spēles 2020" Galda tenisa turnīrs Sporta kompleksā "Mālzeme", (Celtnieku iela 26, Āne). Sīkāka informācija sazinoties ar Rimantu Štopi, tālr. 26402025.

Nolikums

 

Filma “Klases salidojums 2”

6. martā plkst. 19.00 filma “Klases salidojums 2”. Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā arī paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas, "draugu būšana" un ciešais laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos.

Režisors Andrejs Ēķis. Lomās Juris Kaukulis, Ainārs Anševskis, Imants Strads, Elza Gauja, Ginta Grāvelis u.c.
Filmas ilgums 97 min.
Vecuma ierobežojums 16+
Ieejas maksa 3,00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas nama kasē.