Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 04.10.2019

Mūzikas skolotāji aicina uz koncertu

Pirmdienas, 7. oktobra, vakarā plkst.18.00 Ozolnieku Tautas namā mūzikas mīļotāji aicināti uz tradicionālo Ozolnieku Mūzikas skolas skolotāju koncertu.

Rudens balle ar Ati Auzānu

12. oktobrī aicinām uz Rudens balli Ozolnieku Tautas namā kopā ar Ati Auzānu un Jāni Lemežu.

Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrāde "Vai tiešām mīlestība!?" Ānes kultūras namā

4. oktobrī plkst.12.00 Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrāde M.Horna "Vai tiešām mīlestība!?" Ānes kultūras namā.

Ieeja brīva.

Kultūras sezonas atklāšana! Ozolnieku Tautas namam 80!

5. oktobrī plkst. 18.00 Kultūras sezonas atklāšana! Ozolnieku Tautas namam 80! Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums “Šī vecā sirmā māja ar kāpnēm platajām”. Režisore Dace Vilne. Ieeja bez maksas.

Pārgājiens “Tavas saknes tavā zemē”

Aicinām svētdien, 6. oktobrī piedalīties gides Inas Jurģes cikla “Tavas saknes tavā zemē” pārgājienā, viesojoties zemnieku saimniecībā “Gaidas” un Tērvetes koka pilī. Šoreiz vienas dienas pārgājiens gides Inas Jurģes vadībā vedīs pa Jelgavas novada ceļiem, cauri mežiem līdz pat Tērvetei.

Pirmais pieturas punkts plānots zemnnieku saimniecībā "Gaidas" pie Daces Drošprātes. Saimniecības pamatnodarbošanās ir augļkopība - tomāti, āboli, bumbieri, avenes, zemenes u.c. Rudenī zemnieku saimniecības apmeklētājiem iespējams piedalīties lielajās rudens vākšanas talkās ar speciālām ābolu lasīšanas “ķengursomām” un konteineru vagoniņiem.

Tālāk pārgājiena dalībnieki dosies cauri Jelgavas novada krāšņajiem mežiem, pāri laukiem uz Tērveti, kur ciemosies Tērvetes koka pilī. Pilī saimnieko Normunds Jērums, kurš viesošanās laikā pastāstīs par zemgaļiem, paredzēta arī kāpšana Tērvetes pilskalnā.

Pārgājiens “Tavas saknes tavā zemē” norisināsies svētdien, 6. oktobrī. Pulcēšanās pārgājienam pulksten 10.30 pie Jelgavas autoostas, Pasta ielā 26, no kurienes ar satiksmes autobusu dalībnieki dosies uz Vilces pusi. Dalības maksa 9.00 EUR, skolēniem un senioriem – 8.00 EUR. Pārgājiena dalībniekiem jāsedz sabiedriskā transporta izdevumi - 3.85 EUR.

Pārgājiena maršruts plānots 18 km garš un ilgs apmēram 8 stundas, atgriešanās Jelgavā plānota ap pulksten 19.50. Dalībniekiem nepieciešams laikapstākļiem piemērots apģērbs, kā arī līdzi jāņem uzkodas un dzeramais ūdens.

Pārgājienam iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruņiem 29916889, 63005447 vai e-pastu inajurge@inbox.lv.

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

 

 

 

 

  • 06.10.2019 10:30
  • Bezmaksas

Oktobra spēļu grafiks VK "Ozolnieki" Nacionālā volejbola līga 1

Lestenes amatierteātra "Dzērvenīte" izrāde "Viktorijas tantes stāsts" Ānes kultūras namā

11.oktobrī plkst.20.00 Lestenes amatierteātra "Dzērvenīte" izrāde "Viktorijas tantes stāsts" Ānes kultūras namā.

Režisore I.Veinberga. Ieeja 2 EUR.

Rudens balle Ozolnieku Tautas namā!

12. oktobrī plkst. 21.00 – 02.00 Rudens balle! Muzicē Atis Auzāns un Jānis Lemežis ar grupu. Ieejas maksa 7,00 EUR.  Ierašanās no plkst. 20.30. Līdzi groziņš. Galdiņu rezervēšana līdz 8.10. Tautas nama kasē. Kases tālr. 28810322.

15. oktobrī aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē par teritorijas plānojumu

15.oktobrī plkst.17:00 Ozolnieku novada pašvaldības telpās Stadiona ielā 10, 2.stāva zālē notiks Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskata nodošanas publiskās apspriešanas sanāksme.

Ozolnieku novada dome 2019.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Ozolnieku novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ozolnieku novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 10.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim.

Ar Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Ozolnieku novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata materiāliem var iepazīties Ozolnieku novada Attīstības un projektu daļā Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, kā arī mājas lapā: / https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15189

Rakstiskus priekšlikumus līdz 1.novembrim var iesniegt:

novada domē, Stadiona ielā 10, 2.kabinetā;

sūtot pa pastu uz adresi: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., LV-3018;

elektroniski - uz e-pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv vai inese.baumane@ozolnieki.lv.

Attīstības un projektu daļa

 

 

Leļļu teātra "Tims" teatralizēta koncertprogramma "Mežā" Ānes kultūras namā

16. oktobrī plkst.9.30 leļļu teātra "Tims" teatralizēta koncertprogramma "Mežā" Ānes kultūras namā.

Ieeja brīva.

"Velo gonka 2019" Ānē!

Nāc un izmēģini! 18. oktobrī plkst.16:00 pie Ānes kultūras nama brāļu Dermaku velotriāla triki un tieši Tev sagatavota šķēršļu trase!

 

Basketbola vakars Salgalē

18. oktobrī plkst.19.00 basketbola turnīrs (5 pret 5) Salgales pamatskolas sporta zālē.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni: 29604712.

Nolikumu skatīt šeit...

Atsākas bezmaksas publiskā slidošana

Publiskā slidošana katru oktobra piektdienu - 4.,11.,18.,25. oktobrī OZO ledus hallē, Ozolniekos no plkst. 20.30 - 22.00.

Slidošanas nodarbībās būs pieejams instruktors.

Pasākumi tiek īstenoti ES fonda projekta ”Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Dalība pasākumos ir bez maksas.

Treniņu laikā var tikt fotografēts un filmēts projekta publicitātes nodrošināšanai.

Vita Rozenfelde, Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunumi/Jauniesu_garantija/lv_id_eu_logo_ansamblis_esf_rgb_0.png

 

 

Radoša darbnīca "Mazā bilžu rāmītī" Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā

19.oktobrī plkst. 10.00 - 12.00 ģimenes ar bērniem tiek aicinātas apmeklēt radošo darbnīcu "Mazā bilžu rāmītī" Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā. Lūgums līdzi ņemt foto vai attēlu, ko ierāmēt!

Sīkāka informācija pa tālruni: 63050184.

Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde Roberts Hārlings “Dzelzs magnolijas” Ozolnieku Tautas namā

19. oktobrī plkst. 18.00 Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde Roberts Hārlings “Dzelzs magnolijas”. Režisore Dace Vilne. Ieejas maksa 4,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē. 

Tā ir luga par sievietēm, kas, maigas un sievišķīgas būdamas, tomēr spiestas piedzīvot situācijas, ar kurām var tikt galā tikai esot no dzelzs…
Lugas darbība notiek kādas Luiziānas štata pilsētiņas skaistumkopšanas salonā… Teātra iestudējumā spēlē Irēna Leitēna, Līga Valtere, Lolita Meinharde, Agnese Kļava, Villija Pakalne un Līvija Saulīte.

Aicina seniorus apgūt datorprasmes

16. un 23. oktobrī Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā notiks mācības datora lietošanā un interneta izmantošanas pamatos senioriem bez iepriekšējām zināšanām. Oktobrī un novembrī plānotas divas nodarbības mēnesī, kur seniori apgūs pamatiemaņas darbam ar datoru un internetu, pārliecību par sevi un savām zināšanām, lai  varētu turpināt iegūto iemaņu lietošanu savā ikdienas dzīvē.