Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 07.06.2020

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_11.06.2020.

11.06.2020. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde domes sēžu zālē 11.06.2020.

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde_15.06.2020.

15.06.2020. plkst.16:00 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde Ozolnieku novada dome

Sociālo jautājumu komitejas sēde_16.06.2020.

16.06.2020. plkst.16:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde Ozolnieku novada domē

Finanšu komitejas sēde_17.06.2020.

17.06.2020. plkst.16:00 Finanšu komitejas sēde Ozolnieku novada domē

Domes kārtējā sēde_25.06.2020.

25.06.2020. plkst.16.00 Domes kārtējā sēde