Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode 63084705, 26110405  sarmite.strode@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos, 2. kabinets
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

lietvede Dina Dinija Zonberga 66047859 dina.zonberga@ozolnieki.lv

Sociālais pedagogs Ieva Briģe  63099202; 26330940 ieva.brige@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālo pakalpojumu centrā "Zīle", Celtnieku ielā 12, Āne
Pirmdienās 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece ar pensijas vecumu sasniegušām personām; valsts un pašvaldības sociālās aprūpes pakalpojumu izvērtēšana (SIVA, VDEĀK, asistenti) Daiva Grauduma 63084716, 20427704 daiva.grauduma@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos, 10. kabinets
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece personām ar garīga rakstura traucējumiem Svetlana Voznesenska 63084716, 27047898 svetlana.voznesenska@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos, 10, kabinets
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Ozolniekos Daina Ivulāne 66047897, 25402922 daina.ivulane@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos
Pirmdienās 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece Līga Krūmiņa 26385805 liga.krumina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne
Pirmdienās 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Brankās un Salgalē Maija Āriņa 20001949 maija.arina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novadā:
Pirmdienās 13:00 - 17:00 ("Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.);
Otrdienās 08:00 - 12:00 (Parka iela 4, Brankas);
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 ("Eži", Garoza, Salgales pag.)

Sociālā darbiniece darbā ģimenēm ar bērniem Ozolniekos Karīna Ineta Kokina 26472022 karina.ineta.kokina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem Ānē Inita Gaidlazda 28801173 inita.gaidlazda@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem Salgalē Inguna Bergmane 29227584 inguna.bergmane@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki "Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais aprūpētājs; Higiēnas centra darbiniece Inga Krugolauža 29420936 inga.krugolauza@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā 12b, Āne
Pirmdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00

Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 63085680, 27057015 sandra.zvejniece@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki "Vīgriezes", Emburga, Salgales pag.
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;
Ceturtdienās 08:00 - 12:00 un 12:45 - 19:00:
Piektdienās 08:00 - 13:00

Ozolnieku novada Sociālais dienests
Tālrunis: 63084705
e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018

Karte

Ozolnieku novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālais darbs ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Sociālais dienests sociālos pakalpojumus sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, bet sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.