Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāja Elīza Juste 63084701 eliza.juste@ozolnieki.lv
Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide 63084701 izglitibas.nod@ozolnieki.lv
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Mārīte Zigmunde 25996199 anesjauniesi@ozolnieki.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144, 20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Salgales kultūras darba speciāliste Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds 63048184, 26121516 raiviszigmunds@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901, 29478678 aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184, 29855309 biblioteka@ozolnieki.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@ozolnieki.lv
Ozolnieku Sporta skolas direktors Kārlis Kalniņš 26520497 karlis.kalnins@ozolnieki.lv
Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors Rimants Štopis 26402025 rimants.stopis@ozolnieki.lv
Lietvede Sintija Akmane 63084701 iks.lietvedis@ozolnieki.lv

NOLIKUMS