Iepirkumu un juridiskā daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Iepirkumu un juridiskās daļas vadītāja Svetlana Krūmiņa 63084708 svetlana.krumina@ozolnieki.lv
Juriste Jana Vilciņa 66047852 jana.vilcina@ozolnieki.lv
Juriste Santa Bērziņa santa.berzina@ozolnieki.lv