Būvvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis
Prombūtnē
66047856, 20016983 arvids.racinskis@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās:
9.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00

Būvinspektors Olga Ozoliņa 63084706, 20036140 olga.ozolina@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās:
9.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00

Lietvedības sekretāre Agnese Lejniece 63099200, 20218362 agnese.lejniece@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās:
9.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00