Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa 63084714, 29288473 barintiesa@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva 66047860, 28611570 barintiesa@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas locekle Inese Belicka inese.belicka@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova 66047860 barintiesa@ozolnieki.lv

 

Bāriņtiesas locekļi: Ginta Strade, Ilze Makarova-Makaronoka, Inese Belicka, Liene Šmite.

 

Adrese: 13.kabinets, Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018