Domes sēžu protokoli

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2021-01-11 Janvāra ārkārtas domes sēde
2021-01-13 Janvāra ārkārtas domes sēde