Labdien www.ozolnieki.lv apmeklētāji!

Informējam, ka no 2021. gada 1. jūlija visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija būs apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv

Līdzšinējā Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas visas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Kā arī šeit būs pieejami pagaidām vēl spēkā esošie Ozolnieku novada domes Saistošie noteikumi un darbinieku kontakti.

 


Aktualitātes pārvaldē

Aktualitātes sabiedrībā

Aktualitātes izglītībā

Aktualitātes kultūrā

Aktualitātes sportā