Kultūra

Kultūras nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča 63050144, 26563691 evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 63050144 20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds 63048184; 26121516 raiviszig@inbox.lv
Salgales kultūras darba speciāliste Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs Aigars Stillers 29132901 29478678 aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184 29855309 biblioteka@ozolnieki.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@ozolnieki.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Dace Beire 26583230 garozasbibl@ozolnieki.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@ozolnieki.lv
Ārējās apkalpošanas punkta Emburgā speciāliste Daina Užule 27015785 daina.uzule@ozolnieki.lv

 

NOLIKUMS

Noteikumi par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Ozolnieku novadā

Ozolnieku Tautas nama NOLIKUMS

Ānes kultūras nama NOLIKUMS

Ozolnieku novada svētku NOLIKUMS