Jautājumi/Ierosinājumi

Uzdotie jautājumi

 • 2021-06-17 14:52:54

  Labdien! Nevaru atrast informāciju par paredzamajiem kultūras pasākumiem Ozolniekos. Lūdzu palīdziet! Vai nevarētu uzzināt plānotos pasākumus ne tikai mēnesim, bet ilgākam laika posmam? Paldies!

  Atbild: Dome
  2021-06-19 08:49:09

  Labdien! Informējam, ka Kultūras nodaļa plāno pasākumus ilgākam laika periodam, piemēram, jūlijā plānoti Ozolnieku ezera svētki, augustā brīvdabas kino utml. Tomēr, ņemot vērā mainīgo situāciju un ierobežojumus valstī, šobrīd informācija tiek publicēta pakāpeniski. Par visiem plānotajiem pasākumiem kultūras jomā aicinām sazināties ar Kultūras nodaļas vadītāju Evitu Poču, tālr. 26563691, e-pasts: evita.poca@ozolnieki.lv.

 • 2021-06-17 10:04:24

  Sveiki, pagājušajā nedēļā Avenu Iela ir pabeigts darbs pie projekta, ko veica SIA Binders. Bet ceļš nav atjaunots iepriekšējā stāvoklī, zāle ir mirusi un to pārklāj zemes pārpalikumi, un iela pēc visa rakšanas nav pat izlīdzināta. Pēc projekta plāna es saprotu, ka asfalts tiks uzklāts pēc 1,5 gadiem, bet vismaz iela jāatjauno tādā pašā stāvoklī, kāda tā bija pirms projekta darba.

  Atbild: Dome
  2021-06-19 09:08:49

  Labdien! Šobrīd būvnieks ir izbūvējis apakšzemes komunikācijas, bet darbi, kas saistīti ar ceļa izbūvi turpināsies, izbūvējot ceļa pamata konstrukciju ar cieto segumu.

 • 2021-06-15 15:06:10

  Labdien! Ozolnieku mājas lapā 30.aprīli tikai ievietota informācija, ka iedzīvotājiem, kuri ik dienu šķērso tiltu, lai nokļūtu uz Ozolniekiem, iespēja pārvietoties pa tiltu remonta laikā tiks saglabāta. Kāpēc tad šobrīd ir izveidojusies situācija, ka nonākot pie tilta remontstrādnieki pasaka, ka tilta segums tiek pa posmiem mainīts un pāri tikt nav iespējams?

  Atbild: Dome
  2021-06-16 13:40:35

   Labdien! Ozolnieku novada pašvaldība sazinājās ar uzņēmēju un, atkārtoti skaidrojot situāciju, vienojās, ka iedzīvotajiem, kuri ikdienā šķērso trošu tiltu, pārvietoties būs iespējams. Ņemot vērā nesošo konstrukciju maiņu, jārēķinās, ka tas var aizņemt ilgāku laika periodu. Aicinām būt saprotošiem un maksimāli samazināt tilta lietošanu remontdarbu laikā.

 • 2021-06-09 10:23:36

  Labdien! Sakiet lūdzu,kam jāpļauj zāle starp VESKO veikalu un Rīgas ielu 19 māju.

  Atbild: Dome
  2021-06-19 08:10:54

  Labdien! Informējam, ka zāle minētajā teritorijā ir nopļauta.

 • 2021-06-03 16:31:18

  Jautājums par papildu atkritumu urnu ir ezera pusē, ne dzelzceļa pusē. Kāpēc šajā vietā netiek uzlikta papildus jo sevišķi smēķētājiem domāta atkritumu urna? Kāpēc nepatiesi apgalvojat, ka papildu atkritumu urna jau ir uzstādīta? Kopš pagājušās vasaras tur nav izmaiņu un nekādas papildu urnas šobrīd nav. Atbilde, ka cilvēki tāpat būs nekorekti un atkritumus metīs zemā ir zem katras kritikas.

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:50:12

  Labdien. Atvainojamies par neprecīzi sniegto atbildi. Precizējot informāciju, noskaidrots, ka dzelzceļa pusē tika samainīta viena izdemolēta urna pret jaunu, nevis uzstādīta papildu urna. Jāuzsver, ka ap ezeru izvietotās atkritumu urnas paredzētas tā sauktajiem kabatas atkritumiem, nevis sadzīves atkritumiem, ko atved ar auto. Papildus informējam, ka, apzinoties problēmas aktualitāti, ir veikts jaunu urnu piegādes pasūtījums. Plānotais piegādes termiņš - jūlija vidus.
 • 2021-06-03 16:29:19

  Vai plānots velo ceļa pagarinājums uz Cenām?

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:40:28

  Labdien. Velo celiņa izbūves nepieciešamība ir apzināta un celiņa izbūve perspektīvā ir plānota. Šogad ir paredzēts uzsākt projektēšanas darbus, savukārt realizācija būs atkarīga no finanšu līdzekļu pieejamības.

 • 2021-06-03 16:28:14

  Vai nebūtu prātīgi uz veloceliņa, kas savieno ar Jelgavu, vietās, kur veloceļš šķērso brauktuvi izveidot gājēju pāreju, lai autovadītāji ņemtu vērā bīstamību. Velosipēdisti, skrituļotāji bieži pilnā ātrumā šķērso šīs vietas, bet redzamība no auto šeit nav laba.

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:39:14

  Labdien. Pašvaldībā konkrētais jautājums tika skatīts, piesaistot CSDD satiksmes drošības speciālistus. Pamatojoties uz speciālistu sniegto viedokli, Ozolnieku novada dome pieņēma lēmumu - atstāt satiksmes organizāciju tādu, kāda tā bija paredzēta būvprojektā, nosakot, ka gājējiem un velosipēdistiem šajās vietās priekšrocības nav, lai novērstu situācijas, ka autovadītāji nepamana ātri braucošos velosipēdistus vai elektroskūteru vadītājus. Situāciju šajās vietās sarežģī apstāklis, ka gājēju un velosipēdistu celiņš atrodas tālu no krustojuma līnijas (pa vidu ir grāvis un zaļā zona), tāpēc satiksmi šeit nevar organizēt kā klasiskā krustojumā, kur ietve ir blakus brauktuvei. Iespējams, nākotnē, pieaugot velosipēdu un elektroskūteru lietotāju skaitam un uzlabojoties autovadītāju braukšanas kultūrai, jautājums būs jāskata atkārtoti.

 • 2021-06-03 16:27:09

  Labdien! Kāpēc cilvēks, kas šajā sadaļā atbild uz jautājumiem, tos pārveido, īsina un nekorekti interpretē?

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:37:55

  Labdien. Mājas lapas jautājumu sadaļa veidota tā, ka tehniski administratoram nav iespējams rediģēt, mainīt vai interpretēt uzdotos jautājumus. Gadījumos, kad jautājumi satur personas datus, atbildes tiek sniegtas privāti uz jautātāja norādīto e-pastu. Savukārt uz jautājumiem, kas satur necenzētus izteikumus – atbildes netiek sniegtas. Kopumā jautājumu sadaļā atbildes tiek gatavotas, saņemot informāciju no atbildīgajiem speciālistiem. Ja jautātājam ir sajūta, ka speciālistu sagatavotā atbilde šķiet nepilnīga, aicinām sazināties ar pašvaldības izpilddirektoru Anduli Židkovu, kurš ir tiesīgs sniegt atbildes uz jebkuru ar pašvaldības darbu saistītu jautājumu (tel. 63084704, 26437111, e-pasts: andulis.zidkovs@ozolnieki.lv).

 • 2021-06-03 16:25:33

  Kāda iemesla dēļ tika izcirsts mežs Spartaka ielā, Aizupēs un citos meža masīvos. Jūs ļoti labi saprotat, ka neuzdodu jautājumu par situācijām, kad tiek plānota objekta būvniecība. Vai šādā veidā pašvaldība iegūst papildu finanšu līdzekļus budžeta robu aizlāpīšanai? Kādi ir sabiedrības ieguvumi no tā?

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:36:57

  Labdien. Kā jau iepriekš informējām, Spartaka ielā tiek veikti plānotie gājēju celiņa un apgaismojuma izbūves darbi, kā rezultātā bija nepieciešams veikt koku zāģēšanu, kā arī tika veikta saskaņota meža kopšanas cirte, lai sakoptu meža teritoriju. Lai attīstītu novada teritoriju, ir gadījumi, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par koku zāģēšanu, katra šī darbība tiek saskaņota ar atbildīgajiem speciālistiem, tikai saņemot atļaujas, notiek koku zāģēšanas process. Iedzīvotāji tika publiski informēti par veicamajiem darbiem pašvaldībai pieejamajos saziņas resursos. Jāpiebilst, ka ieguvums pašvaldības budžetā ir nenozīmīgs (daži tūkst. eiro). Aizupēs pašvaldība ir pasūtījusi tikai krūmu un apauguma noņemšanu pašvaldības teritorijās, pašvaldībai Aizupēs nepieder mežu teritorijas. Ņemot vērā, ka konkrēto jautājumu par koku zāģēšanu uzdodat vairākkārt, secināms, ka atbildes uzskatāt par nepilnīgām, tāpēc šajā gadījumā noteikti aicinām sazināties ar pašvaldības izpilddirektoru Anduli Židkovu, kurš ir pilnvarot sniegt atbildes uz jebkuru ar pašvaldības darbu saistītu jautājumu, un iespējams spēs precizēt neskaidrības (tel. 63084704, 26437111, e-pasts: andulis.zidkovs@ozolnieki.lv).

 • 2021-06-03 16:23:49

  Pretim futbola laukumam Stadiona ielā ir milzīgas bedres. Šajā posmā arī nepieciešama gājēju ietve, vai tas tiek plānots? Šeit pārvietojas ļoti daudz bērnu, vecāki ar ratiem, bet pie futbola laukuma novietotās mašīnas traucē tiem drošu pārvietošanos.

  Atbild: Dome
  2021-06-09 10:34:11

  Labdien. Gājēju ietves un ielas seguma atjaunošanu plānots veikt pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas Ozolnieku ciemā. Vispirms šajā posmā tiks veikti apakšzemes komunikāciju izbūves darbi ielu pieslēgumos, kur nepieciešams šķērsot Stadiona ielu.

 • 2021-06-03 16:19:38

  Kā un kad risināsiet smēķēšanas izskaušanu pie Ozolnieku ezera? Nereti pat mātes, kas atnākušas ar saviem bērniem uz ezera pludmali, turpat arī uzsmēķē. Vai plānots izveidot smēķētāju zonu vai kā citādi šo situāciju risināt. Policija ir naska uz sodu likšanu par neatļautu auto novietošanu pie ezera, varētu tikpat naski nākt sodīt smēķētājus.

  Atbild: Dome
  2021-06-08 10:26:21

  Labdien. Ozolnieku novada Pašvaldības policija regulāri apseko Ozolnieku ezera teritoriju un gadījumos, kad tiek fiksēti šāda veida pārkāpumi, ar cilvēkiem tiek veiktas pārrunas. Ja iedzīvotāji redz pārkāpumu, nepieciešams zvanīt uz Pašvaldības policijas dežūrnumuru: 20029099, informēt par notiekošo un būt sabiedriski atbildīgam, kļūstot par liecinieku, kurš apstiprina, ka norādītā persona ir lietojusi alkoholu vai smēķējusi. Uz liecinieka sniegtās informācijas pamata pārkāpēju var sodīt, jo nereti Pašvaldības policijai ierodoties notikuma vietā pārkāpēji jau ir pārtraukuši noteiktās darbības.

 • 2021-06-03 15:25:29

  Sveiki, iepriekš ziņojāt ka tiks izbūvēta pumptrac trase, uzstādīts apgaismojums kalnam, vai jūs varat pada līties ar datumiem?

  Atbild: Dome
  2021-06-07 09:09:22

  Labdien. Pašvaldība veic ar velotrases jeb “pump track” trases projekta izbūvi saistīto darbu skaņošanu, kā arī tiek gatavota iepirkumu dokumentācija darbu veikšanai. Arī kalna teritorijas izgaismošanas projekts ir saskaņošanas stadijā, plānojot abus projektus īstenot vienlaicīgi. Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, projektu noslēgums orientējoši tiek plānots jūlijā/augustā.

 • 2021-05-25 12:27:37

  Vai varat lūdzu precizēt, kurš konkrēti bija tas Ceļu satiksmes noteikumu 29.panta gadījums, kurš atļāva pašavaldības policijai šī gada 15.maijā vizināties pa gājēju celiņu apkārt Ozolnieku ezeram? Kādus draudus sabiedrības drošībai un kārtībai viņi novērsa, turklāt, braucot bez ieslēgtām bākugunīm?

  Atbild: Dome
  2021-05-26 11:55:07

  Labdien. Pašvaldības policijas inspektori ir snieguši paskaidrojumus, ka 2021. gada 15. maijā darba pienākumu veikšanas laikā tika saņemta informācija par to, ka pie Ozolnieku ezera  iespējams guļ vīrietis alkohola reibumā. Lai operatīvi pārliecinātos par saņemto informāciju, darbinieki devās uz norādīto vietu, saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 29. un 30. pantā noteikto, ka: operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatliekamus dienesta uzdevumus, lai: 29.1. glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi; 29.2. novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 30.pants nosaka, ka 'Šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos operatīvo transport­līdzekļu vadītāji drīkst neievērot šo noteikumu prasības (ceļu satiksmes noteikumus), izņemot prasības, kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Minētās tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie transportlīdzekļi.'

 • 2021-05-17 10:08:49

  Labdien. Vai Ozolnieku pašvaldības policijai ir kādas īpašas pilnvaras braukāt ar automašīnu pa gājējiem paredzēto bruģēto ceļiņu apkārt Ozolnieku ezeram? Šāda rīcība tika novērota sestdien (15.05.2021), a/m reg. Nr. GZ1478, kad divi pašvaldības policisti dienas laikā brauca apkārt ezeram pa gājējiem paredzēto celiņu, kur pastaigājas mazi bērni, māmiņas ar ratiem, un lika tiem atbrīvot ceļu. Vai tas ir normāli?

  Atbild: Dome
  2021-05-19 11:55:46

  Labdien.Informējam, ka konkrētai automašīnai ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un uz to attiecas Ceļu satiksmes noteikumu 29. pantā noteiktie gadījumi, kad operatīvo transport­līdzekļu vadītāji drīkst neievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Vienlaikus operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Līdz ar to attiecībā par norādīto laiku, tiks veikta pārbaude, skaidrojot vai Pašvaldības policijas darbinieki, pildot darba pienākumus, ir ievērojuši spēkā esošās Ceļu satiksmes noteikumu prasības.
 • 2021-05-14 23:33:53

  Labdien, Vēlējos vaicāt par kādiem "īpašajiem nopelniem" ir atļauts šādi brutāli nobloķēt ceļu gar rindu mājām? Tā ir privātā teritorija? Visur Ozolniekos braukā automašīnas, arī pa Meliorācijas ielu, kur ir guļošie salikti, mēdz braukāt ātrāk kā atļauts. Tad varbūt arī šeit līdzīgi nobloķējam satiksmi, jo traucē transporta plūsma gar logiem, apdraud bērnu drošību. Šobrīd gar rindu mājām pat kājām nav vēlēšanās pastaigāties dēļ saliktajiem puķu podiem un konusiem. Tas tā paliks?

  Atbild: Dome
  2021-05-18 10:18:31

  Labdien. Ceļu fonda apsaimniekošanas komisija ir pieņēmusi lēmumu, pamatojoties uz 2020. gada 26. augustā un 2021. gada 30. aprīlī saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem par nepieciešamību ierobežot transporta kustību Kastaņu ielā Ozolniekos. Izvērtējot vairākus iespējamos risinājumus, pieņemts lēmums atgriezties pie transporta kustības organizācijas, kāda tā bija pirms šī ielas posma izbūves. Informācijai - konkrētais pašvaldības ielas posms ir iznomāts juridiskai personai - teritorijas attīstīšanai, tāpēc pašvaldības budžeta resursu ieguldīšana šajā ceļa posmā, piemēram gājēju celiņa izbūvei, nav pieļaujama. Puķu podi kā transporta kustību ierobežojošs elements tiks saglabāti.


 • 2021-05-11 09:25:42

  Sveiki. Vai Ozolnieku teritorijā ir atļauts novietot automašīnas zāliena, kā tas regulāri notiek pretim rindu mājām Kastaņu ielā 12. Un vai ir kādi normatīvi, kas regulē automašīnu novietošanu ilgstošai stāvēšanai? Kastaņu ielas rajonā un piegulošajos pagalmos sāk parādīties mašinas kuras jau tur stāv mēnešim, ir bez tehniskās apskates un dažas jau līdzinās metāllūžņiem. Šādi tiek aizņemta vieta, apgrutināta piebraukšana un sāk radīt nepārak labu iespaidu par Ozolnieku centru.

  Atbild: Dome
  2021-05-12 10:46:18

  Labdien. Šādā situācijā nepieciešams sazināties ar Pašvaldības policiju (mob. 20029099). Būs nepieciešams norādīt automašīnas atrašanās vietu, kā arī informāciju par modeli, krāsu un numura zīmi. Auto evakuēt var neatkarīgi no tā vai tam ir izieta tehniskā apskate, vai nav. Saņemot no iedzīvotājiem informāciju par pamestu auto, Pašvaldības policija ieradīsies norādītajā adresē un uz konkrētā auto vējstikla atstās brīdinājumu par nepieciešamību pārvietot mašīnu. Automašīnām, kam ir derīga tehniskās apskates uzlīme, šis termiņš ir 45 dienas, savukārt bez tās – 15 dienas. Pēc attiecīgā termiņa beigām policisti pārbauda, vai transportlīdzeklis ir pārvietots. Ja auto stāv turpat, tas tiek transportēts ar evakuatoru uz  autostāvvietu. Tiem, kuri šādā veidā atstāj savas automašīnas, atgādinām, ka auto īpašniekam jāsedz visi izdevumi – gan evakuatora izmaksas par katru kilometru, gan diennakts stāvvieta. Pēc 30 dienām auto var tikt utilizēts, tomēr visbiežāk šis termiņš ir 90 dienas.

 • 2021-05-09 14:37:27

  Kāpēc netiek savākti kritušie zari, kas tiek krauti kaudzēs gadiem ilgi?

  Atbild: Dome
  2021-05-20 14:08:47

  Labdien. Saimniecības daļa informē, ka jūnijā plānots orgnizēt šo zaru savākšanu.

 • 2021-05-09 14:34:08

  Baložos ir labiekārtotas atkritumu novietnes - nožogotas, ar jumtu, ar piekļuves kodu. Kad Ozolniekos varētu ko tādu sagadīt?

  Atbild: Dome
  2021-05-19 12:04:48

  Labdien. Šāda iespēja Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir jau šobrīd, piedaloties iedzīvotāju iniciatīvas konkursā "Es zinu, varu un daru". Konkursa kārtībā iedzīvotāji var saņemt pašvaldības atbalstu līdz 1000 eiro apmērā. Daudzdzīvokļu mājai jāpieņem mājas kopīpašnieku lēmumu, jāvienojas par dizainu, kā arī būvniecības ieceri jāsaskaņo Ozolnieku novada Būvvaldē. Sīkāk par konkursa iespējām aicinām sazināties ar Attīstības un projektu daļas vadītājas vietnieci ES projektu jautājumos Antru Pošeiku, mob. 29266464, antra.poseika@ozolnieki.lv. Konkursa nolikums: https://ozolnieki.lv/sabiedriba/es-zinu-varu-un-daru

 • 2021-05-09 14:32:18

  Kāpēc tiek ignorēts mans jautājums par jaunu koku stādīšanu novadā? Kad tiek plānots stādīt kokus, tā vietā, lai tos izcirstu masveidīgi? Piemēram, parks pie Vesko varētu tikt labiekārtots un papildināts ar jauniem kokiem un apstādījumiem. Tāpat citviet.

  Atbild: Dome
  2021-05-19 12:17:35

  Labdien. Informējam, ka "Lielās Talkas" ietvaros pašvaldība organizēja koku stādīšanu Ānē pie Ānes dīķa, Salgales pagastā pie Vareļu pieminekļa un Ozolniekos pie iebraukšanas zīmes no Jelgavas puses.

 • 2021-05-09 14:28:01

  Kāpēc pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas ezera pusē nav izvietotas papildu atkritumu urnas? Izsmēķi biezā slānī, kafijas krūzes, pudeles. Kāds ir iemesls nereaģēt uz šo situāciju?

  Atbild: Dome
  2021-05-20 14:12:06

  Labdien. Informējam, ka papildu atkritumu urna ir uzstādīta un teritorija tiek kopta, diemžēl cilvēki nemaina attieksmi un joprojām nespēj aiz sevis savākt, pat tad, kad atkritumu urnas ir pieejamas.

 • 2021-05-09 14:25:56

  Rakstā, uz kuru atsaucāties, par mežu izciršanu, nav minēts, kāds ir iemesls šī brīža masveidīgjai Ozolnieku mežu izciršanai un kāds ir finansiālais ieguvums no tā. Saprotu, ka meža izciršana ir saskaņota, bet, KĀDS ir iemesls to veikt. Vai tas tiek veikts lai aizlāpītu budžeta robus novada finansēs?

  Atbild: Dome
  2021-05-19 12:13:22

  Labdien. Kā iepriekš skaidrojām, lai īstenotu Ozolnieku novada infrastruktūras attīstību, atsevišķos gadījumos ir nepieciešams koku zāģēšanu, atbrīvojot vietu jaunas ēkas, ielas vai atpūtas vietas izbūvei.

 • 2021-05-06 13:03:30

  Labdien! Skolas ielā pie Ārstu praksēm tiek celts TC. Kas tur ir paredzēts, kādi veikali? Un vai tiešām tik mazā ciematā kā Ozolnieki tik mazos attālumos ir nepieciešamo 3 TC?

  Atbild: Dome
  2021-05-12 16:47:50

  Labdien. ​Informējam, ka atbilstoši noteikumiem pie objekta ir izvietota būvtāfele, kas informē par "Laimes ielas izbūvi" un "Tirdzniecības un pakalpojumu jaunbūve" būvniecību. Pasūtītājs ir SIA "T-System Tyres", kuru darbība saistīta ar riepu tirdzniecību un montāžu. Papildu jautājumu gadījumā, iedzīvotāji un interesenti noteikti aicināti zvanīt uz būvtāfelē norādītajiem tālruņiem. Apstiprinām, ka būvniecības dokumentācija objektam ir sakārtota, būvatļaujas un būvniecības uzsākšanas nosacījumi ir izsniegti.

 • 2021-04-26 14:16:41

  2020.gada oktobrī griezos pieU.Lazdiņa par kritisko balkona stāvokli Āne Celtnieku 4-54. Margas izrūsējušas, betona pārklājums izdrupis. Uz doto brīdi nekādi remontdarbi veikti netiek.

  Atbild: Dome
  2021-04-27 08:41:35

  Labdien. Atbilstoši mājas apsaimniekotāja sniegtajai informāijai, uzņēmums, kas veiks balkonu labošanu, plāno uzsākt darbus jau tuvākajā laikā.

 • 2021-04-13 10:57:45

  Labdien! Vai nav plānots Ozolnieku apli padarīt krāšņāku un acīm tīkamāku, iestādot košumkrūmus un puķes? Daudzos apļos tā ir, gribētos arī pie mums.

  Atbild: Dome
  2021-04-28 15:14:48

  Labdien. Esam saņēmuši tehniskos noteikumus no VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par iespējamo apļa teritorijas izmantošanu. Secīgi plānojam piesaistīt mākslinieku, kurš izstrādās apļa ainavas plānu, ko perspektīvā varēsim īstenot.
 • 2021-04-13 09:26:51

  Kāpēc Ozolniekos tiek masveidīgi izcirsti meži? Kāpēc dome neskaidro: 1) kāds ir šo darbību mērķis? 2) kam būs labums no šādām darbībām? 3) kas saskaņojis šādas darbības? 4) kad plāno iestādīt kaut vienu koku visu izcirsto vietā? 5) kāds ir finansiālais labums no šādām darbībām?

  Atbild: Dome
  2021-04-28 09:55:24

  Labdien. Informācija par to, kādos gadījumos pašvaldība savā teritorijā organizē koku zāģēšanu ir publicēta 15.04.2021. aktualitātēs sabiedrībai un tiks publicēta arī izdevuma "Ozolnieku Avīze" aprīļa numurā. Saite: https://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates-parvalde/kados-gadijumos-pasvaldiba-sava-teritorija-o... • 2021-04-13 09:25:05

  Kad Ozolnieku dome plāno vērtēt Ozolnieku iedzīvotāju dzīvības kā pietiekami svarīgas, lai uzstādītu glābšanas rīkus pie Ozolnieku ezera?

  Atbild: Dome
  2021-04-28 09:58:36

  Labdien. Šogad pie Ozolnieku ezera tiks izvietoti informācijas stendi, aicinot cilvēkus rūpēties par savu drošību, atpūšoties ezera peldvietā. Savukārt, par papildu drošību ūdens atrakcijās atbild pakalpojumu sniedzējs.

 • 2021-04-12 18:23:39

  Lūdzu veikt betona barjeru( vāžu) pārbīdi, lai ,ejot pa gājēju celiņu uz veikalu, starp barjerām būtu iespējams izbraukt ar bērnu ratiņiem un nebūtu jāiet pa zālāju. Vēlams arī "barjeras "apgriezt otrādi, jo savulaik tajās stādīja puķes, tagad nereti "tusē"alkohola cienītāji.

  Atbild: Dome
  2021-04-28 15:23:07

  Labdien. Informējam, ka betona barjera pie veikala Vesko ir pārbīdīta.

 • 2021-04-12 18:13:54

  Joprojām aktuāla gājēju celiņa plākšņu nomaiņa starp Rīgas ielas 19 un veikalu "Vesko". Savulaik plāksnes tika sabojātas ar traktortehniku,tīrot sniegu.Apsekošanai rīcība nesekoja.

  Atbild: Dome
  2021-04-28 15:12:04

  Labdien. Informējam, ka veicamo darbu tāme celiņa remontam ir sagatavota, secīgi veiksim cenu aptauju, lai organizētu sabrukušo betona plākšņu nomaiņu pret bruģa segumu.


 • 2021-04-09 16:18:03

  "Vai ielu nosaukumi d/s"Aizupēs"jau apstiprināti ?Vai tiešām cita vārda uz E burta nebija ? (Ir taču vēl Ešolcijas, Esejas...) Egļu- kaut kā pēc skuju takas liekas...Vai varbūt tuvējā mežiņā plānots kapsētu ierīkot?

  Atbild: Dome
  2021-04-28 15:18:09

  Labdien. Nosaukumu varianti bija patiesi dažādi, lēmums tika pieņemts vairākos etapos un balsojumā uzvarēja Egļu iela. Ticam, ka ar laiku visi jaunie ielu nosaukumi iedzīvosies un kļūs iedzīvotājiem un viesiem tīkami.
 • 2021-04-07 19:19:26

  Mežaparkā izvietotās kartes nav izveitotas pareizi, ņemot vērā atrašanās vietas norādi, abas kartes jāmaina vietām.

  Atbild: Dome
  2021-04-08 18:56:36

  Labdien. Paldies par informāciju.

 • 2021-03-29 18:39:59

  Vēlētos uzzināt, kad tieši Ozolniekos tiks iestādīts kāds koks. Līdz šim brīdim savas dzīves laikā Ozolniekos esmu redzējusi tikai koku ciršanu - lai ir kā attīrītu no vecajiem kokiem mežu, lai attīrītu skatu pie ezera, lai atbrīvotu vietu būvniecības objektiem, bet kad tieši kāds koks tiks iestādīts? Skolas iela, Rīgas iela utt. varētu būt ar skaistām alejām vai vismaz nezaudēt esošās, jo koku dzīve nav mūžīga.

  Atbild: Dome
  2021-04-28 10:07:50

  Labdien. Skaidrojums par to, kādos gadījumos pašvaldība savā teritorijā organizē koku zāģēšanu ir publicēts 15.04.2021. aktualitātēs sabiedrībai un tiks publicēts arī izdevuma "Ozolnieku Avīze" aprīļa numurā. Saite: https://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates-parvalde/kados-gadijumos-pasvaldiba-sava-teritorija-o... kā arī pašvaldība "Lielās Talkas" laikā ir iestādījusi jaunus kokus Ānē pie Ānes dīķa, Brankās pie Džammu dīķa un Ozolniekos. Tāpat arī Salgales pagastā pie Vareļu pieminekļa iestādītas 24 jaunas liepas.

 • 2021-03-25 20:22:05

  Labdien! Vai, lūdzu, topoša projekta "Aizupēs tiek plānoti centralizētās ūdensapgādes tīkli 5,6 km garumā un centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkli 4,2 km garumā..." ietvaros būs iespēja pieslēgties sistēmai no visiem esošiem īpašumiem? Vai projektētājs kontaktēsies ar īpašniekiem pirms projekta izstrādes?

  Atbild: Dome
  2021-03-26 10:19:29

  Labdien. Projekts paredzēs, ka iespēja pieslēgties sistēmai būs no visiem esošajiem īpašumiem. Iedzīvotājiem būs iespēja pieteikties arī pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma izbūvei centralizētās kanalizācijas sistēmai. Projektētājs komunicēs ar īpašniekiem projekta izstrādes laikā, lai precīzi noteiktu pieslēguma vietas.


 • 2021-03-24 08:39:52

  Labdien. Pēc pavasara paliem Misas upē apmēram 800m posmā no ietekas Iecavas upē ir izveidojušies sanesto koku aizsprosti, kas padara būtiski apgrūtina upes caurteci, rada aizdambējumus un padara upi laivošanai neiespējamu. Šādi aizsprosti ir veidojušies vairāku gadu garumā, bet šopavasar upe ir aizsprostota pilnīgi ar papildus sanestajiem kokiem. Viens aizsprosts ir izveidojies pie, un to var redzēt no gājēju tiltiņa pāri Misai no Mušķu zirgaudzētavas. Lūdzu apsekot un rast risinājumu.

  Atbild: Dome
  2021-04-28 15:25:19

  Labdien. Saimniecības daļa informē, ka, sadarbībā ar airētājiem, upi plānots patīrīt, kad paliks siltāks laiks.

 • 2021-03-22 10:00:29

  Labdien! Pagājušajā rudenī nomainīja žogu ap stadionu,Iebetonēja stabiņus,bet bedres palika.Tas skar mūsu mājas teritoriju -Rīgas iela 19.Vai ir domāts sakārtot šo teritoriju? Paldies.

  Atbild: Dome
  2021-03-22 12:09:08

  Labdien. Informējam, ka bedres plānots aizbērt divu nedēļu laikā.

 • 2021-03-18 21:27:02

  Labdien! Domājot par Ozolnieku ezera labiekārtošanu, derētu padomāt arī par cilvēku drošību, izvietojot glābšanas riņķus vai citus glābšanas rīkus, kā arī informatīvas norādes, kas jādara, kad kāds ezerā slīkst. Līdzekļi acīmredzot ir atradušies, jo iepriekš teicāt, ka šim naudas neesot.

  Atbild: Dome
  2021-04-28 10:13:07

  Labdien. Šogad pie Ozolnieku ezera tiks izvietoti informācijas stendi, aicinot cilvēkus rūpēties par savu drošību, atpūšoties ezera peldvietā. Savukārt, par papildu drošību ūdens atrakcijās atbild pakalpojumu sniedzējs.

 • 2021-03-11 22:25:54

  Labdien! Vēlos noskaidrot, kāds ir paredzētais kompensācijas modelis no OKSDU puses par Ozolnieku bruģa celiņu sabojāšanu pēc tīrīšanas ar darbam nepieērotu tahniku? Bruģis ļoti daudzās vietās ir ar kausu sabojāts tā, ka to nenomaskēs nekādi putekļi, bojāts arī jaunais bruģis Rīgas ielā.

  Atbild: Dome
  2021-03-15 16:40:42

  Labdien. SIA “Ozolnieku KSDU” vadība ir informēta par Jūsu iesūtīto jautājumu. Situācija tiks pārbaudīta, apsekojot teritoriju, un gadījumā, ja tiks konstatēti uzņēmuma darbības rezultātā radīti bojājumi, vainīgie tiks saukti pie atbildības. Aicinām iesūtīt papildu informāciju par konkrētiem celiņa posmiem, kas iespējams sabojāti sniega tīrīšanas sezonā - informāciju sūtīt uz e-pastu: dzintars@jnku.lv