Jautājumi/Ierosinājumi

Uzdotie jautājumi

 • 2020-05-27 08:04:37

  Garozas iedzīvotāji vēlas uzzināt jaunveidojamā parka attīstības plānu - kas, kādā termiņā paredzēts veikt. Būtu jauki, ja šo plānu varētu izvietot publiski, lai visi, kuri vēlas, var izlasīt. Vēl - apkārtējā vide ir mūsu, Garozas iedzīvotāju ikdienas vide. Arī mēs vēlētos piedalīties šī parka/meža/atpūtas zonas labiekārtošanā. Nāciet pie mums ar sarunām, mēs atsauksimies!

  Atbild: Dome
  2020-05-27 11:57:35

  Labdien. Līdzīgi kā par citiem parkiem Ozolnieku novadā, par Garozas parka attīstību ir jāveido darba grupa, priekšlikumu izskatīšanai. Pašvaldība ir ieinteresēta uzklausīt iedzīvotāju viedokli un kopā ar iedzīvotājiem strādāt pie parka plāna sagatavošanas. Tāpēc, lūdzam, sazināties ar Attīstības daļas vadītāju Inesi Baumani un vienoties par kopīgu darbu.
  Tālr. nr.: 26516231

 • 2020-05-22 14:03:53

  Vai OKSDU plāno rīkoties kā citi Latvijas siltumenerģijas piegādātāji (piemēram RS utt..) un samazināt siltā ūdens un apkures tarifus?

  Atbild: Dome
  2020-05-25 08:56:04

  SIA "Ozolnieku KSDU" ir iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) centralizētās siltumenerģijas tarifu izmaiņu projektus gan Ozolnieku, gan Branku, gan Ānes ciemiem. Šobrīd uzņēmums gaida izskatīšanu un Regulatora lēmumu.

 • 2020-05-19 17:17:04

  Labdien, mani ari intresetu Iecavas upes udens kvalitate un velos lai si informacija tiek nopubliceta si jautajuma atbilde. Paldies. Ozolnieku iedzivotajs

  Atbild: Dome
  2020-05-22 11:59:51

  Labdien. Iecavas upe ir Valsts nozīmes ūdensnoteka. Informāciju par Iecavas upi var jautāt "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram", kas katru gadu tiek apkopo datus un veido "Latvijas virszemes ūdeņu pārskatus". 

 • 2020-05-18 17:15:21

  Paldies par daudzo atkritumu urnu izvietošanu Ozolnieku ezera apkārtē, kā arī par papildu velonovietnes izveidi. Vai/kad plānotas atkritumu urnu izvietošana Ozolnieku slēpošanas trasē? Vismaz pie laternām stiprināmas, nelielas, ar iespēju izmest tur izsmēķus vai pudeles un kafijas krūzes, jo šobrīd cilvēkiem vairāk laika pavadot dabā, diemžēl tā tiek arī pastiprināti piesārņota. Paldies jau iepriekš!

  Atbild: Dome
  2020-05-26 11:49:07

  Labdien. Slēpošanas trasē plānots uzturēt trīs atkritumu urnas ieejas punktos. Dziļāk trasē urnas netiks uzstādītas, jo, diemžēl, pieredze rāda, ka iedzīvotāji vai iebraucēji tās drīz vien sāk izmantot kā sadzīves atkritumu izgāšanas vietas, neskatoties uz urnu faktisko ietilpību. 

 • 2020-05-11 17:54:16

  Labdien! Pagājis jau vairāk,kā mēnesis,solīto 15 dienu laikā sniegt atbildi. Atbildi tā arī neesmu saņēmusi,par to,kad Jaunpēterniekos būs attīrīšanas iekārtas,kad tiks aizvērtas vaļējās akas,kuras bērns skrienot pat nevar pamanīt un nolīdzināti piemājas ceļi???

  Atbild: Dome
  2020-05-12 08:40:55

  Labdien. Atvainojiet par kavēšanos. Jūsu sniegtā informācija ir nodota uzņēmumam Ozolnieku KSDU. Par precīzu atvērto aku atrašānās vietu un iespējamo aizvēršanas laiku, lūdzam sazināties ar uzņēmumu pa tālruņiem 63050594, 25655584.  Savukārt, lai Jaunpēterniekos īstenotu NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu) būvniecību, apsaimniekotājam (Ozolnieku KSDU) ir jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un jāvienojas par projekta īstenošanas izmaksām. Arī to lūdzam rosināt sarunā ar apsaimniekotāju, zvanot pa iepriekš minētajiem tālruņa numuriem. Par ceļu greiderēšanas jautājumu lūdzam sazināties ar pašvaldības Saimniecības daļu pa tālruni 29342722.

 • 2020-05-08 12:28:42

  Labdien! Paldies pašvaldības policistiem par reidiem Branku ciematā. Jāpiezīmē, ka izziņošana ruporā, lai tiktu ievērota distance neko nedod. Tikko policija aizbrauc, visi saiet atkal baros, gan bērni, gan pieaugušie. Uzskatu, ka pārkāpējiem ir jāpiemēro sods. Vai pašvaldības policija ir kādu sodījusi par likuma pārkāpumiem sakarā ar covid 19, vai tikai ruporā izsaka brīdinājumu?

  Atbild: Dome
  2020-05-13 09:48:50

  Labdien. Administratīvā procesa likums nosaka tiesību normu saprātīgu un samērīgu piemērošanas principu. Ozolnieku novada Pašvaldības policija regulāri veic preventīvus pasākumus saistībā ar Covid-19 kontaktēšanās ierobežojumu noteikumu ievēršanu, kas sevī ietver gan ziņošanu ruporā, gan atbildības izskaidrošanu par noteikumu neievērošanu. Līdz šim pašvaldības policijai nav bijis pamats administratīvā kārtā sodīt kādu personu, jo pēc brīdinājuma saņemšanas pārkāpums tiek pārtraukts un policijas norādījumi tiek ievēroti. Policija ir brīdinājusi vairākus vecākus, par atbildību, saistībā ar viņu nepilngadīgajiem bērniem, kuri atkārtoti neievēro noteiktos distancēšanās noteikumus.

 • 2020-05-08 10:32:54

  Labdien! Iepriekš tika solīts uzstādīt kameras Ozolnieku dzelzceļa stacijas apkārtē līdz augustam. Kad tas tiks paveikts?

  Atbild: Dome
  2020-05-14 13:57:22

  Esam sazinājušies ar VAS "Latvijas dzelzceļš" un noskaidrojuši, ka ES fondu finansētā peronu pārbūves projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna dzelzceļa stacijas ēka un pie tās arī velonovietne, kā arī stacijā tiks ierīkota videonovērošana. Tā kā projekta ietvaros tiks veikta visas Ozolnieku stacijas teritorijā esošās elektroapgādes pārbūve, tad šobrīd ieguldīt līdzekļus citas, atsevišķas videonovērošanas sistēmas izveidei nav lietderīgi. Šogad esam papildinājuši esošo velosipēdu novietni ar velosipēdu pieslēgšanas vietām (stieņiem), un iespēju robežās pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību šai vietai.

 • 2020-05-07 18:26:48

  Sveicināti!Gribētu zināt,vai Iecavā ir pārbaudīta ūdens kvalitāte,jo pēdējos gadus 5-6 strauji samazinājies zivju daudzums,pazudušas vardes un citi ūdens dzīvnieki,iznīkuši ūdens augi.

  Atbild: Dome
  2020-05-12 08:45:00

  Labdien. Par šo jautājumu lūdzam sazināties ar Valsts vides pārvaldi.

 • 2020-05-06 12:41:43

  Atkārtoti uzdodu jautājumu, uz kuru nav publicēta atbilde kopš 17.04.2020: Labdien. No kādiem līdzekļiem Ozolnieku novada dome ir segusi izdevumus vairāk kā 40 000 EUR saistībā ar zaudētajām tiesas prāvām pret iepriekšējās domes vadības laikā nepamatoti atbrivotajiem A.Jomu un A.Kākeru? Vai novada dome plāno vērsties pret iepriekšējās novada domes vadību - D.Liepiņu un G.Akmentiņu par izdevumu piedziņu saistībā ar neprofesionālu pienākumu veikšanu?

  Atbild: Dome
  2020-05-14 11:31:24

  Labdien. Ozolnieku novada pašvaldība ar tiesu spriedumiem no pašvaldības pieprasīto summu ir samaksājusi no pašvaldības darbinieku atalgojumam paredzētajiem līdzekļiem. 
  Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neparedz domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka materiālo atbildību par Ozolnieku novada pašvaldībai ar tiesas spriedumu pieprasītās naudas summas. 
  Šajā gadījumā vēlētām amatpersonām ir jāuzņemas politiska atbildība. Vai un kā varam izvērtēt profesionalitāti pienākumu veikšanā deputātiem, no viņu vidus izvēlētam domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam. Sods, ko šādā situācijā saņem deputāts - politiķis - ir vēlētāja balss nākamajās vēlēšanās. Vēlētāju attieksme ir atkarīga no viņu vēsturiskās atmiņas, vēlmēm un spējām analizēt rīcību. 

  Pēc tiesas spriedumu spēkā stāšanās, domes tagadējā vadība ir izvērtējusi katra strīdīgā lēmuma pieņemšanā un rīcībā iesaistītā pašvaldības darbinieka rīcību. Darbinieki tika disciplināri sodīti ar administrācijas rīkojumu.

 • 2020-05-05 14:22:52

  Labdien! Lūgums sakopt rotaļlaukumu Parka ielas iekšpagalmā (tur, kur ir šūpoles, soliņi un karuselītis). Viss akmentiņi ir kaķu piekakāti - smaka briesmīga! Lūgums arī padomāt par kāda līdzekļa izsmidzināšanu laukumiņā, lai atbaidītu kaķus.

  Atbild: Dome
  2020-05-12 08:56:31

  Labdien. Šis jautājums ir risināšanas procesā. 

 • 2020-05-02 12:11:34

  Labdien. Sakiet lūdzu vai šogad ir plānots dārzos Aizupēs pieslēgt upes ūdeni? Vai varētu palūgt nedot ūdeni kad līst lietus ? Varbūt varētu apsvērt domu maksāt caur kontu par šo pakalpojumu,nevis kādā namiņā,kurā nevar noķert saimnieci. Paldies par atbildi .

  Atbild: Dome
  2020-05-12 09:02:38

  Labdien. Ūdens apgāde Aizupēs nav ne pašvaldības, ne Ozolnieku KSDU pārziņā, kā arī tur lietotais ūdens vads nav pašvaldības īpašums. Tāpēc pašvaldība to nedrīkst ne labot, ne citā veidā ietekmēt tā darbību. Neoficiāli zināms, ka ūdens vadu savulaik būvējusi biedrība vai kooperatīvs Aizupēs. 

 • 2020-04-28 11:48:41

  Esam ģimenes saimniecība, kas darbojas bioloģiskās augļkopības produkcijas ražošanā Branku ciemā. Vēlamies pateikt lielu paldies pašvaldībai, kas tur rūpi arī par mazajiem ciematiņiem kā Brankas un īpaši attālākās vietās kā Spartaka rajons. Ir uzliets asfalts, lai bērniem neput un vakar arī grantētais garozas ceļš tika atputekļots. Vienīgā baža, kas mani nepamet: vai novadu reforma nesagraus šo labo Ozolnieku novada iestrādi attīstīt vienmērīgi visu savu teritoriju

  Atbild: Dome
  2020-05-06 14:17:24

  Labdien! Paldies par pozitīvo atsauksmi. Pagaidām vēl grūti prognozēt, kā novadu reforma ietekmēs teritorijas vienmērīgu attīstību. Līdz novadu apvienošanai Ozolnieku novada pašvaldība cenšas paveikt iespējami daudz nelielu, bet iedzīvotājiem būtisku darbu.

 • 2020-04-27 16:13:58

  Sveiki, tikko pa Eglaines ielas grantēto posmu (varbūt arī citur, nav informācijas) nobrauca traktors, izkaisot nezināmu baltu vielu, pēc skata līdzīgu kaļķim. Izskatījās apmēram kā apledojuša ceļa kaisīšana ar vārāmo sāli, bet tas nav vārāmais sāls, un ceļš neizskatās apledojis. Kas ir šī viela, varbūt kāds jaunatklāts dezinfekcijas līdzeklis pret covid-19? Vai šī viela nav bīstama cilvēkiem un mājdzīvniekiem?

  Atbild: Dome
  2020-04-28 10:36:44

  Labdien.
  Tas, ko novērojāt, bija grants ielu apstrāde pret putekļiem ar kalcija hlorīda granulām. Kalcija hlorīda izmantošana ceļu apstrādei ievērojami samazina veselības riskus, kas saistīti ar ceļu putekļu regulāru ieelpošanu. Vairāk informācijas, vēršoties Saimniecības daļā. 

 • 2020-04-24 19:59:54

  Labdien! Kādēļ pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas stāvlaukumiem nav izvietotas atkritumu urnas? Stāvlaukums tuvāk ezeram ir konstanti piegružots ar izsmēķiem, kā arī ar papīriem un pudelēm, bet no stāvlaukuma pie meža atkritumi masveidā nonāk mežā - tur atrodami visa veida sadzīves atkritumi - pārsvarā pudeles un pārtikas iesaiņojumi. Nesen redzēju arī šļirci, tomēr te vairāk darbs policijai ne sētniekiem.

  Atbild: Dome
  2020-05-06 13:56:33

  Labdien. Šobrīd abos Ozolnieku stacijas autostāvlaukumos ir uzstādītas papildus atkritumu urnas. 

 • 2020-04-24 19:54:57

  Labdien! Pagājušajā gadā tika solīts uzstādīt novērošanas kameras pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas. Kad tas tiks izdarīts? Paldies jau iepriekš!

  Atbild: Dome
  2020-05-22 12:02:10

  Esam sazinājušies ar AS "Latvijas dzelzceļš" un noskaidrojuši, ka ES fondu finansētā peronu pārbūves projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna dzelzceļa stacijas ēka un pie tās arī velonovietne, kā arī stacijā tiks ierīkota videonovērošana. Tā kā projekta ietvaros tiks veikta visas Ozolnieku stacijas teritorijā esošās elektroapgādes pārbūve, tad šobrīd ieguldīt līdzekļus citas, atsevišķas videonovērošanas sistēmas izveidei nav lietderīgi. Šogad esam papildinājuši esošo velosipēdu novietni ar velosipēdu pieslēgšanas vietām (stieņiem), un iespēju robežās pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību šai vietai.

 • 2020-04-23 13:36:11

  Labdien. Aicinu pašvaldības policiju tomēr patrulēt Ozolnieku iecienītākajās un centrālajās ciemata vietās,ņemot vērā, ka laiks kļūst ļoti labs vakar (22.04.) bija novērojams, ka distance netiek ievērota, vispār, ļoti daudz vietās. Piemēram, Ozolnieku meža pastaigas takā un stadionā bija vērojama jauniešu pulcēšanās pīpēšana un alkohola lietošana, līdzīga situācija arī bija novērojama pie Ozolnieku ezera. Vai šajā laikā pašvaldības policijai nebūtu jāstrādā intensīvākā režīmā?

  Atbild: Dome
  2020-05-06 14:23:40

  Labdien. Jūsu ziņa ir nodota pašvaldības policijai. Lai turpmāk informācijas aprite noritētu raitāk, lūdzam, par šādiem pārkāpumiem primāri sazināties ar pašvaldības policiju. Šeit kontakti: https://ozolnieki.lv/parvalde/pasvaldibas-kontakti/pasvaldibas-policija-guo

 • 2020-04-23 11:05:35

  Labdien! Lūdzu pastiprināti pievērts uzmanību Branku ciematam, jo vecāki uzskata, ka distances ievērošana ir tikai joks. Bērni iet ārā spēlēties bērnu laukumos, Iet pastaigāties. Visi kaimiņu bērni satiekas pagalmos. Vecāki vispār nepieskata bērnus. Tie vecāki vai pieaugušie kuri nesaprot, ka šajā krīze situācijā ir jāpadomā ne tikai par sevi, bet arī par pārējiem, lai šis vīruss neizplatās.

  Atbild: Dome
  2020-04-23 11:07:45

  Labdien. Informācija nodota pašvaldības policijai. 

 • 2020-04-22 11:55:50

  Vai tai vietā lai bezjēdzīgi braukātu pa Ozolniekiem un bļaustitos mikrafonā, pašvaldības policija varētu kādreiz pakontrolēt un sodīt suņu kakinātājus Slēpošanas trasē? Tagad jo ipaši aktīvi tur tiek vesti suņi un lielākā daļa bez saitēm, regulāri kāds mēģina sakost skrējējus.

  Atbild: Dome
  2020-05-06 14:25:02

  Labdien. Jūsu ziņa ir nodota pašvaldības policijai. Lai turpmāk informācijas aprite noritētu raitāk, lūdzam, par šādiem pārkāpumiem primāri sazināties ar pašvaldības policiju. Šeit kontakti: https://ozolnieki.lv/parvalde/pasvaldibas-kontakti/pasvaldibas-policija-guo

 • 2020-04-21 09:24:44

  Pašā Ozolnieku centrā pie garāžām aiz bijušā "Elvi" veikala atkritumu kalni, konteineri pilni, vējš nēsā mēslus uz visām pusēm! Kurš atbildīgs par šo nekārtību? Kāds sods ir piemērots atbildīgajam?

  Atbild: Dome
  2020-05-14 14:27:38

  Labdien. Saistībā ar valstī noteiktajiem pašizolācijas noteikumiem, kā dēļ daudz cilvēku šobrīd strādā no mājām, tiek saražots daudz vairāk atkritumu, nekā iepriekš. Ar šo problēmu saskaras visas pašvaldības. Ja redzat, ka konteitneri ir pārpildīti, lūdzu vērsties pie mājas vecākā vai apsaimniekotāja. Tāpat iedzīvotāji aicināti pēc akritumu izmešanas aizvērt konteineru vākus, tā novēršot vieglāko atkritumu izkļūšanu no konteineriem lielāka vēja laikā. 

 • 2020-04-20 16:32:12

  Labdien! Vai tiks remontēta (varbūt jau ir saremontēta?) upes ūdens padeve Aizupes dārziņos? Cik saprotu, pagājušajā sezonā saplīsa caurules, kas bija zem brauktuvēm.

  Atbild: Dome
  2020-05-12 08:56:04

  Labdien. Ūdensvads Aizupēs diemžēl nepieder ne SIA “Ozolnieku KSDU”, ne Ozolnieku novada pašvaldībai un pašvaldība turp ūdeni arī nepiegādā. Tāpēc neviena no iestādēm nav tiesīga labot vai citādi iejaukties svešas mantas stāvoklī. Kolēģi pašvaldībā zina stāstīt, ka savulaik dzirdēts, ka šo ūdensvadu būvējusi kooperatīvs vai biedrība. Taču oficiālu ziņu par šo ūdensvadu pašvaldībā nav. Tāpēc atbildes diemžēl būs jāmeklē citviet. 

 • 2020-04-13 09:02:28

  Labdien! Vēlos noskaidrot pēc kādiem pricipiem dome izvēlas prioritātes kur sakārtot neizbraucamus un bīstamus pašvaldībai piederošus ceļus? Kā jāpamato pietiekoši sabojāts ceļš - vai izsaucot policiju pie kārtējā bedrē salauzta auto ir pietiekoši?

  Atbild: Dome
  2020-04-17 08:14:34

  Labdien. Ozolnieku novadā ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti izvērtējot ielu un ceļu satiksmes noslogojuma intensitāti un ekonomisko nozīmi. Iestājušies remontam labvēlīgi laika apstākļi un novada teritorijā patreiz notiek pašvaldības ceļu/ielu remonta darbi. Par konkrētiem jautājumiem un ierosinājumiem aicinām zvanīt Ozolnieku novada pašvaldības
  Inženierkomunikāciju piesaistes speciālistam Guntim Žeivotam - 29342722.

 • 2020-04-09 10:56:32

  Labdien! Jautājums par OKSDU rīcību,sakarā ar maksu par ūdeni-kāpēc man piesūta rēķinu par aukstā ūdens starpību,kura sastāda 2 kubus ūdens,ja es katru mēnesi godīgi nododu rādījumus un apmaksāju? Vai man ir jāmaksā par nemaksātājiem?

  Atbild: Dome
  2020-04-09 12:05:21

  Labdien.
  Lai saņemtu precīzu atbildi, jāvēršas pie SIA "Ozolnieku KSDU".

 • 2020-04-08 19:07:31

  Labdien! Jautājums,kad tiks attīstīta Ānes ciematā, Smilšu ielā komunikāciju tīkls ,tieši kanalizācija un ūdens.

  Atbild: Dome
  2020-05-13 09:07:55

  Labdien! Šobrīd ir uzsākta priekšizpēte un darba uzdevuma sagatavošana būvprojekta izstrādei, lai rudens pusē izsludinātu iepirkumu būvprojekta izstrādei. Būvprojektā būs ietverti gan dzeramā ūdens apgādes tīkli, gan sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma.

 • 2020-04-03 23:42:48

  Kāpēc lūdzu vairākkārtīgi vakaros slēpošanas trasē vairs nav apgaismojuma? Kad ģimenes darbi tiek apdarīti, rokas un kājas brīvas kustībām/ krosiņam ir jau pusdeviņi vai deviņi vakarā, bet apgaismojums "slēpotāju trasē" (nūjotāju, skrējēju, staigātāju trasē) nav ieslēgts. Nav patīkami krēslas stundā doties mežā, kad staigātāji palaiž pustumsā suni vaļā un viņš skrējēju stipri aprej. Trases sākumā vētrā priede izgāzusies tieši šķērsām ceļam, kas īpaši bīstami varētu būt riteņbraucējiem.

  Atbild: Dome
  2020-05-06 14:32:20

  Labdien. Jūsu jautājums tika nodots pašvaldības Saimniecības daļai. Šobrīd slēpošanas trasē diennakts tumšajā laikā apgaismojumam būtu jābūt. Ja manāt tā traucējumus, lūdzam sazināties ar Saimniecības daļas darbiniekiem. Ātrākai informācijas apmaiņai  mājas lapā norādīti visu atbildīgās daļas darbinieku mobilo tālruņu nurmuri.
   https://ozolnieki.lv/parvalde/pasvaldibas-kontakti/saimniecibas-dala

 • 2020-04-02 22:15:01

  Sveiki, skatoties Ozolnieku novada oficiālajā Facebook lapā sāk reibt galva no pārmērīgā “emoji” lietojuma. Vai Jūs uzskatāt, ka oficiālas novada ziņas jāizķēmo ar “emoji”, kas padara tās nelasāmas? Vai tas ir lietišķās valodas lietojums un atbilstoši pārstāv Ozolnieku novada pašvaldības viedokli?

  Atbild: Dome
  2020-04-03 08:51:24

  Labdien. Paldies, ka sekojat un vērtējat novada saziņas platformas. Emoji lietojuma tendences lietišķajā saziņā ir plašs temats, taču centienos apmierināt iespējami plašāku lasītāju loka gaumi, to klātesamību noteikti var samazināt. 

 • 2020-03-29 18:24:31

  Labdien, Kastanu 7 maja stipraka veja skali vibre jumta malas skards. Ludzu noblivet.

  Atbild: Dome
  2020-04-03 09:06:35

  Labdien. Jūsu jautājums ir pārsūtīts pārvaldniecei. Lai notiktu tieša un ātra informācijas apmaiņa, aicinām šāda rakstura jautājumos vērsties pie jūsu mājas Vecākā vai mājas Apsaimniekotāja. 

 • 2020-03-19 14:26:47

  Šobrīd saistībā ar COVID bērni izglītības iestādes neapmeklē un intensīvi izmanto rotaļu laukumus (pagalmos, Veselības takā). Vai ir domāts par iespēju rotaļu laukumus kaut kā dezinficēt?

  Atbild: Dome
  2020-04-03 09:00:02

  Šobrīd visos Ozolnieku novada bērnu rotaļu laukumos un aktīvās atpūtas ierīču laukumos izvietotas brīdinājuma zīmes ar aicinājumu tās nelietot. Lūdzam īstenot gan šo aicinājumu, gan valdības noteiktos Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

 • 2020-03-19 08:13:58

  Labdien! Iepriekš tiku uzdevis jautājumu 2019/12/19, taču kopš tā brīža nekas nav mainījies. Uzdodu šo jautājumu atkāroti, jo vakardien 18/03/2020 uz ielas mētājās stikla lauskas, pudeles un atkritumu konteirs jau atradās starp automašīnām. Vēlējos uzzināt vai ir plānots risinājums šķirošanas atkritumu konteineru fiksācijai/nostiprināšanai vai arī iežogošanai vai kā citādi rasts risinājums Ozolniekos, Saules ielā (starp Saules 9 un Saules 11 mājām)? Paldies jau iepriekš!

  Atbild: Dome
  2020-03-19 12:24:42

  Labdien. Visiem konteineriem pie riteņiem ir bremzes. Ja tās ir nofiksētas, konteineriem nevajadzētu pārvietoties. Ozolnieku novada atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Clean R" vēlreiz atgādinās saviem darbiniekiem, ka pēc iztukšošanas, katrs konteiners jānofiksē.

 • 2020-03-12 09:18:05

  Kādēļ Ozolnieku pašvaldība izsolāmajiem īpašumiem rīko tikai rakstiskas izsoles? Tas protams nav aizliegts, bet mutiskā vai elektroniskā izsolē pašvaldībai būtu iespēja, ka dalībnieki uzsola augstāku cenu.

  Atbild: Dome
  2020-03-12 14:16:53

  Labdien.
  Rakstiskas izsoles tiek rīkotas, ievērojot normatīvo aktu prasības, un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi par mutiskajām izsolēm, kur bija iespējama pretendentu savstarpēja vienošanās. Tāpēc, mazinot korupcijas riskus, mutiskas izsoles netiek rīkotas. Tāpat tiek ņemts vērā, ka izsolēs tiek pārdoti nekustamie īpašumi, kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī, un uz šiem īpašumiem pirmreizējā izsolē nepiesakās neviens pretendents, līdz ar ko šie īpašumi izsolēs tiek pārdoti atkārtoti un ar lejupejošu soli. Vienlaikus norādām, ka uz vairāku īpašumu izsolēm ir ticis saņemts tikai viens pretendenta pieteikums. Nākotnē paredzēsim iespēju rīkot mutiskas izsoles, izvērtējot izsolāmā īpašuma tehnisko stāvokli, tā atrašanās vietu un citus kritērijus.

 • 2020-03-07 20:44:23

  Labdien, 14.02 notiks Ozolnieku novada sacensības badmintonā, tas ir, tikai tie kas dzīvo un ir pierakstīti Ozolniekos ?

  Atbild: Dome
  2020-03-11 08:42:00

  Labdien. Piedalīties aicināts jebkurš, arī tie, kuri nav deklarēti Ozolniekos. 

 • 2020-03-05 08:34:13

  Labdien. Lūgums informēt kā noslēdzās dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 21-12, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā atkārtotā izsole. Par kādu cenu tika nosolīts šis dzīvoklis? Paldies

  Atbild: Dome
  2020-03-05 11:01:36

  Labdien.
  Šobrīd Iepirkumu un izsoļu komisija var informēt, ka uz izsoli pieteicās 5 pretendenti un izsole vēl nav noslēgusies, jo augstākās cenas nosolītājam viena mēneša laikā jāsamaksā nosolītā summa. Tikai tad varēs paziņot izsoles rezultātus. 

 • 2020-03-04 14:11:12

  Sveiki! vēlētos uzzināt, kas ir paredzēts Rīgas iela 40 pie ezera? Tiek veikti būvdarbi pilna sparā un nekur nav info par projektu.

  Atbild: Dome
  2020-03-09 13:14:24

  Labdien.
  Objektam no Rīgas ielas puses ir būvtāfele ar publicējamo informāciju. Ja tā kādu iemeslu dēļ nav atrodama, iedzīvotāji informāciju var atrast BIS publiskajā daļā. Rīgas ielā 40 notiek kantora ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Būvdarbi veicami līdz 02.01.2028.. 
  Detalizētāka informācija šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions?utf8=%E2%9C%93&direction=&sort=&search[construction_board]=&search[case_number]=&search[construction_name]=&search[address_name]=Ozolnieku%20nov.,%20Ozolnieku%20pag.,%20Ozolnieki,%20R%C4%ABgas%20iela%2040&search[address_code]=103221416&search[bis_case_stage]=&search[construction_type]=&search[cadastral_designation]=&search[bn_conditions_accepted_date_from]=&search[bn_conditions_accepted_date_to]=&commit=Mekl%C4%93t

 • 2020-02-25 20:09:32

  Labdien. Cik saprotu oksdu nav izpildījis paredzèto peļņu,ka pèkšņi tagad tà uz pavasara pusi sàcis kurinàt-tas ir normàli? Parka iela 3

  Atbild: Dome
  2020-02-26 14:30:00

  Labdien! Paldies par jūsu jautājumu.
  Atbild OKSDU 
  siltuma nozares vadītāja: "Dzīvojamās mājas Parka ielā 3 siltummezgls aprīkots ar apkures sistēmas automātiskas darbības regulatoru, kas regulē siltumnesēja temperatūru atkarībā no ārgaisa temperatūras sensora mērījumiem, atbilstoši iestatītām standartizētām raksturlīknēm. Ja telpu temperatūra šķiet par augstu vai zemu, lūdzam mājas iedzīvotāju vairākuma vārdā rakstīt iesniegumu par temperatūras samazināšanu vai paaugstināšanu (piemēram, samazināt temperatūru dzīvojamā mājā par 2°C ). Siltumapgādes struktūrvienības pārstāvis veiks raksturlīknes pārregulēšanu bez papildu maksas.  
  Šī ziema ir Latvijas klimatiskajiem apstākļiem neatbilstoša, tāpēc var rasties situācija, kad standarta iestatījumi kādai no dzīvojamām mājām nav piemēroti. Tas ir tieši saistīts ar ēkas energoefektivitātes rādītājiem, kā arī ēkas ekspluatācijas paradumiem. Atgādinām, ka par šādiem jautājumiem iedzīvotājiem vispirms jāinformē savas mājas Vecākais, kurš, savukārt, izvērtēs situāciju un informēs mājas Pārvaldnieku vai dos uzdevumu pārvaldniekam rast risinājumu."
   
   

 • 2020-02-25 15:36:45

  Labdien! Vēlējos noskaidrot par sporta aktivitātēm Ozolnieku novadā ģimenēm. Regulāri sekoju līdzi informācijai, bet gribētu noskaidrot, kad beidzot kaut kas tiks organizēts arī ģimenēm ar bērniem? Lai visi kopā varētu aktīvi un sportiski pavadīt laiku. Esmu vairākas reizes griezies pašvaldībā, pie atbilstošas nozares speciālista (K.T.), bet neesmu saticis uz vietas. Piemēram šodien, 25.02.2020. plkst.9.30. Varbūt tad jāmin darba laiks uz durvīm, lai varētu sastapt?

  Atbild: Dome
  2020-02-26 09:13:53

  Labdien. Paldies par jūsu jautājumu.
  Informējam, ka gaidāmie sporta pasākumi Ozolnieku novadā meklējami novada mājas lapā https://ozolnieki.lv/sports/sporta-nodala/sporta-pasakumi-2020-gadam.
  Tuvākie pasākumi būs galda tenisā, badmintonā un skriešanā, kā arī atsevišķi aprīļa mēnesī ir paredzētas "Ģimenes stafetes".
  Arī Ozolnieku novada domes darbinieku kontaktinformācija atrodama novada mājas lapā, sadaļā https://ozolnieki.lv/kontakti. Ņemot vērā, ka nodaļu vadītāji (jo īpaši sporta) bieži ir sapulcēs un veic citus darba pienākumus ārpus domes ēkas, par tikšanās laiku lūgums sazināties un vienoties iepriekš. Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087, e-pasts: karlis.trankalis@ozolnieki.lv.

 • 2020-02-19 10:55:15

  Jau trešo reizi vēršos ar lūgumu publicēt kur no punkta A līdz Z redzama Ozolnieku novada domes uzturēto ceļu karte (nevis tikai ceļu nosaukumi)? Uz jautājumu netiek atbildēts un kartē nav izdalīts kuri tieši ir Ozolnieku domes apsaimniekotie ceļi, noteikti ir karte pēc kā tā apsaimnieko ceļus - lūdzu informēt kur karte pieejam un izvērtēt iespēju to publicēt arī mājas lapā. ( piemēram - kartē atzimēts no sākumpunkta līdz beigu punktam - Cenu pagasta Dunduru ceļš un Raubēnos Akmeņu ceļš)

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:44:09

  Labdien. Pašvaldībai piederošie ceļi iezīmēti kartēs, kas apskatāmas www.kadastrs.lv. Atsevišķa kārte netiks publicēta. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pašvaldības Saimniecības daļā. 

 • 2020-02-14 08:59:09

  Labrīt. Cik saprotu, Ozolniekos atklāta vēl viena slidotava- Ozolnieku ceļi!!! Vai tiešām ceļu uzturētāji nevar laicīgi,kad vairums iedzīvotāju dodas uz darbu no rīta, nokaisīt ceļus? Man par neizdarītu darbu laikā, neviens nemaksā, bet te laikam tas neattiecas, kad izgulēsies un sanāks laiks, izdarīsim.

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:44:53

  Labdien. Paldies par informāciju. Jūsu ziņa nodota atbildīgajai daļai.