Labdien www.ozolnieki.lv apmeklētāji!

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kā rezultātā Ozolnieku novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, izveidojot Jelgavas novadu, kurš ietver abu bijušo novadu administratīvās teritorijas. Pārejas procesa nodrošināšanai bijušajā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā līdz 31.12.2021. ar Ozolnieku novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu Nr.19, protokols Nr.16, ir Izveidota iestāde “Ozolnieku administrācija” (Rekvizīti), kura pārejas procesā pilda bijušās Ozolnieku novada pašvaldības funkcijas un ir saistību pārņēmēja.
No 2021. gada 1. jūlija visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija būs apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv
Līdzšinējā Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas visas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam. Kā arī šeit būs pieejami pagaidām vēl spēkā esošie Ozolnieku novada domes Saistošie noteikumi un darbinieku kontakti.

 


Aktualitātes pārvaldē

Aktualitātes sabiedrībā

Aktualitātes izglītībā

Aktualitātes kultūrā

Aktualitātes sportā