Viegli lasīt

Viegli lasīt

Kas ir Ozolnieku novads un kur tas atrodas?
Ozolnieku novada teritorija atrodas Zemgalē un ir 28 551 ha liela. Ozolnieku novadā dzīvo vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāju. Ozolnieku novads sastāv no 3 pagastiem – Ozolnieku, Cenu un Salgales. Ozolnieku novads robežojas ar Jelgavas, Olaines, Ķekavas, Bauskas un Rundāles novadiem.

 

Kas ir Ozolnieku novada dome?
Ozolnieku novada domi veido 15 iedzīvotāju ievēlēti deputāti, kas lemj novada attīstībai svarīgus jautājumu un rūpējas, lai iedzīvotāji varētu dzīvot labāk. Deputātus ievēl uz četriem gadiem pašvaldību vēlēšanās.

Domes darbu vada priekšsēdētājs Dainis Liepiņš.

 

Kas ir Ozolnieku novada pašvaldība?
Ozolnieku novada pašvaldību veido dome un tās izveidotā administrācija, kas rūpējas par iedzīvotāju vajadzībām un interesēm – komunālajiem un apsaimniekošanas jautājumiem, teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu, izglītības nodrošināšanu, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, veselības aprūpes un sociālās palīdzības nodrošināšanu u.c.

Pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina domes deputātu lēmumu sagatavošanu un izpildi.

Pašvaldības administrācijas darbu vada izpilddirektors Andulis Židkovs.

 

Kā sazināties ar Ozolnieku novada pašvaldību?
Ar pašvaldību var sazināties pa tālruņiem 66047876,  63084721, elektroniski sūtot e-pasta vēstuli uz: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Sūtot pasta vēstuli vai atnākot personīgi uz Stadiona ielu 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018.

Ozolnieku pašvaldības darba laiki:
Pirmdienās:    plkst. 8:00 - 17:00
Otrdienās:      plkst. 8:00 - 17:00
Trešdienās:    plkst. 8:00 - 17:00
Ceturtdienās:  plkst. 8:00 - 19:00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.45
Piektdienās:    plkst. 8:00 - 13:00 (bez pusdienas pārtraukuma)

Pašvaldības kancelejā dokumentus iespējams iesniegt arī pusdienas pārtraukuma laikā.