Vakances

Vakances

Visas vakances Ozolnieku novadā skatīt šeit...

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Zemgale” aicina darbā medicīnas māsu.

Prasības amata pretendentiem:
·   Reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt profesijā māsa (medicīnas māsa).
·  Precizitāte darba pienākumu veikšanā.
· Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas.
·  Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
· Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.
· Vēlams svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

Piedāvājam:

·   Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas – Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas)
·   Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu.
·   Profesionālās izaugsmes iespējas;
.   Amatalgu 750,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi), profesijas kods 3221 01

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: diana.valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu: SAC “Zemgale”, Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63050167, 63022863

 

*****

Ozolnieku novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” aicina darbā direktora vietnieku uz noteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
 • Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes Centra un to struktūrvienību darba vadīšanā;
 • Spēja plānot un organizēt centra efektīvu darbību savas kompetences ietvaros;
 • Prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • Teicamas datora prasmes (MS Office);
 • Prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt sadarbību starp centra struktūrvienībām, vadīt pakalpojumu sniegšanas nodaļas darbu;
 • Nodrošināt centra operatīvu un nepārtrauktu administratīvo, finansiālo un saimniecisko darbību direktora prombūtnes laikā.
 • Sagatavot līgumus ar centra klientiem, vai to apgādniekiem par pakalpojuma saņemšanu un apmaksas kārtību.
 • Kontrolēt klientu vai apgādnieku samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem centrā.
 • Piedalīties darba grupās, komisijās, padomēs vai sarunās centra direktora deleģēto vai amata kompetencē esošo jautājumu risināšanai.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām amata kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

 • Amatalgu 1200, EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), profesijas kods 1343 02;
 • Pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku (~ 2 gadi);
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt SAC “Zemgale” sekretārei, Skolas ielā 9 (1. stāvā), Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: alvars.steinbergs@ozolnieki.lv  ar norādi “Direktora vietnieks” līdz 2019. gada 10. martam. Uzziņas pa tālruni: 63050167 (Alvars). Reģistrācijas Nr. 50900002551.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

*****

Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļa aicina darbā lietvedi

Piesakies un tavi galvenie pienākumi būs:

 • Sagatavot dokumentu projektus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Nodrošināt saņemto un nosūtāmo dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu un apriti;
 • Sagatavot daļas dokumentus nodošanu arhīvā;
 • Protokolēt nodaļas sanāksmes;
 • Piedalīties daļas organizētajos pasākumus, nepieciešamības gadījumā piedalīties pasākumu organizēšanā;

No tevis sagaidām:

 • Labas saskarsmes, komunikācijas spējas;
 • Vidējā, profesionālā vidējā (3. profesionālas kvalifikācijas līmenis) izglītība vai 1. līmeņa augstākā izglītība​;
 • Vismaz 1 (viena) gada pieredze darbā lietvedības jomā;
 • Vēlama pieredze darbā ar dokumentu pārvaldības datu bāzēm;
 • Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Teicamas datora prasmes (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • Spēju strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • Izkoptu runas un rakstīšanas kultūra, kā arī spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma un dažāda profila informāciju.

Darba laiks: 40 stundas nedēļā;
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku;
Alga – 600, profesijas kods 3341 04.

Mēs piedāvājam:
 

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar iespēju iegūt profesionālo pieredzi pašvaldībā;
 • Personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu un profesionālās izglītības kursu apliecību kopijas iesniegt Ozolnieku novada domē, 2 stāvā 19. kabinetā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: personals@ozolnieki.lv līdz 2019. gada 10. martam ar norādi "Lietvedis". Uzziņas pa tālruni: 29998480. Reģistrācija Nr. 90001623310.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

*****

bilde 876

Ozolnieku novada pašvaldība aicina darbā Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas vadītāju uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem /-ēm:
• Augstākā - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Izglītības likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
• Vēlama 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze, izglītības vadības darbā;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
• Teicamas datora prasmes (MS Office);
• Zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
• Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.

Galvenie darba pienākumi:
• Organizēt vispārējās (t.sk. pirmsskolas), profesionālās ievirzes, mūžizglītības, karjeras izglītības un tālākizglītības pieejamību visā novadā;
• Piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē, atbilstoši Izglītības nodaļas kompetencei;
• Koordinēt un nodrošināt valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu norisi;
• Piedalīties ar izglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;
• Atbildēt par izdoto pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu izpildi;
• Saskaņot pedagoģisko darbinieku tarifikācijas, apstiprināt tās Valsts Izglītības Informācijas sistēmā;
• Sadarbojoties ar citām institūcijām, organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un citus pasākumus;
• Analizēt un uzraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbību, izglītības procesa kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu darba uzlabošanai, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu.

Mēs piedāvājam:
• Amatalgu 1400.00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), prof. klasif. kods 1345 21;
• Darbu profesionālu kolēģu kolektīvā;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt Ozolnieku novada domē, 2. stāva 19. kabinetā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos) vai sūtīt uz e-pastu: personals@ozolnieki.lv ar norādi "Izglītības nodaļas vadītājs" līdz 2019. gada 10.martam. Uzziņas pa tālruni: 29998480. Reģistrācija Nr. 90001623310.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

 bilde 876

Ozolnieku novada pašvaldība aicina darbā sociālo darbinieku (2 vakances)

Prasības amata pretendentiem/-ēm:
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
• Prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
• Prasme strādāt ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
• Prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likumam, un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• Spēja strādāt stresa apstākļos;
• Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
• Praktiskā pieredze sociālajā darbā un pieredze darbā ar programmu „Sociālās palīdzības administrēšanas programma" (SOPA) tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Autovadītāja B kategorijas apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
• Sociālais darbs, un darbs ar programmu „Sociālās palīdzības administrēšanas programma" (SOPA).
• Identificēt un izvērtēt klienta sociālo situāciju un problēmas. Slēgt vienošanos ar klientu par sadarbību un veicamajām aktivitātēm konkrētās sociālās problēmas risināšanā;
• Sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
• Sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam;
• Klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
• Organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
• Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem.

Piedāvājam:
• Amatalgu 900, EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), profesijas kods 2635 01;
• Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• Sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas);

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli ar norādi "Sociālais darbinieks" līdz 2019. gada 3. martam, iesniegt Ozolnieku novada domē Sociālajā dienestā (11.kabinetā), Stadiona liela 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: soc.dienests@ozolnieki.lv Uzziņas pa tālruni: 26110405 (Sarmīte). Reģistrācijas Nr. 90001623310.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

*****

 

img 4621

Ozolnieku vidusskola aicina darbā:

•angļu valodas skolotāju;
•matemātikas skolotāju.

CV sūtīt uz e pastu ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv, sīkāka informācija pa tālruni 26668086 (Dina).

 

******

Logo Saulite

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" aicina darbā:
* Medicīnas māsu

Darba laiks: 32h nedēļā
Atalgojums: 480 EUR mēnesī
Darbiniekam tiek piešķirta veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e – pasta adresi iveta.bartkevica@ozolnieki.lv, informācija pa tālruni: 25611832.

 

 

 

zilite-sm

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" aicina savam kolektīvam pievienoties:

Pirmsskolas skolotāju uz pilnu darba slodzi (40h/ nedēļā, 800EUR atalgojums, veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām);

Medicīnas māsu (40h/ nedēļā, 600EUR atalgojums, veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām).

CV sūtīt uz zilite@ozolnieki.lv, t. 26656663 

*****

 

 salgales skola

Salgales pamatskola aicina darbā lietvedi un logopēdu.

Logopēda galvenie pienākumi:
Veikt pirmsskolas audzēkņu un skolēnu runas un rakstu valodas traucējumu diagnostiku, profilaksi un korekciju, sadarboties ar pedagogiem, vecākiem un speciālistiem, sniedzot ieteikumus bērnu runas defektu novēršanā
Darba laiks 20 stundas nedēļā
Atalgojums EUR 355.00 pirms nodokļu nomaksas

Sīkāka informācija pa tālruni: 29267789 (Irēna), e-pasts salgalespsk@ozolnieki.lv.

 

*****

 22467452 1454059784643544 2152542230818827976 o

Garozas pamatskolas pirmsskola aicina darbā pirmsskolas skolotāju uz noteiktu laiku (sākot ar 2019.gada marta mēnesi). Darba samaksa 800 EUR mēnesī. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: garozaspsk@ozolnieki.lv, informācija pa tālruni: 26185548 (Dina).

*****

 

DSC08381

 

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā ergoterapeitu.

Galvenie darba pienākumi:

- Veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus.

- Patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu.

- Plānot un realizēt ergoterapiju.

- Dokumentēt savas darbības.

Prasības amata pretendentiem:

- Atbilstoša augstākā izglītība, ārstniecības personas reģistrs, vēlams sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā).

- Precizitāte darba pienākumu veikšanā.

- Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas.

- Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

- Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.

- Vēlams svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

Piedāvājam:

- Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

- Profesionālās izaugsmes iespējas.

- Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika izturēšanas.

- Ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.

Darba vietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki,

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu:

diana.valtere@ozolnieki.lv

vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022863

 

*****

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā sētnieku - palīgstrādnieku.

Galvenie darba pienākumi:

 · Veikt teritorijas uzkopšanas darbus;

 · Palīdzēt pārvietot klientus;

 · Pārvietot inventāru;

 · Veikt palīgdarbus;

 · Pārvietot, šķirot mīksto inventāru;

 · Veikt kosmētiskos remontdarbus;

 · Veikt tehnisko palīglīdzekļu remontu.

 Prasības amata pretendentiem:

 · Spēja intensīvi strādāt pilnu darba laiku;

 · Labas latviešu valodas zināšanas;

 

Piedāvājam:

 · Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 · Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika izturēšanas.

 CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: aigars.bumbieris@ozolnieki.lv vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

 Tālrunis uzziņām: 63050449, 63050454.

*****

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā aprūpētājus uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

 

- Veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim.

 

- Nodrošināt tīrību un kārtību klientu dzīvojamās telpās, koplietošanas telpās.

 

Prasības amata pretendentiem:

 

- Vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

 

- Precizitāte darba pienākumu veikšanā.

 

- Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas.

 

- Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

- Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.

 

- Vēlams svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

 

Piedāvājam:

 

- Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

- Profesionālās izaugsmes iespējas.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: diana.valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

 

Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862

 

Darba vietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki

 

 *****
 

bitite LOGO

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" aicina darbā:

* pirmsskolas pedagoga palīgu uz noteiktu laiku 

Darba laiks: 40h nedēļā

Atalgojums: 600 EUR mēnesī;
 

* apkopēju uz nenoteiktu laiku

Darba laiks: 28 h nedēļa (nepielna slodze)

Atalgojums: 315 EUR mēnesī

Darbiniekam tiek piešķirta veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: bitite@ozolnieki.lv, informācija pa tālruni: 29448718 (Antra)