Vai Jūs plānojat piedalīties 18. novembra svinīgajā pasākumā Ozolniekos?

Vakances

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

bilde 876

Ozolnieku novada dome aicina darbā Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas vadītāju

Darba pienākumi:

• plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbu;
• plānot nodaļas budžetu un nodrošinās tās darbību paredzēto līdzekļu ietvaros;
• organizēt izglītības iestāžu vadītāju izvēles procesus;
• pārraudzīt un metodiski vadīt pašvaldības izglītības iestāžu darbību;
• saskaņot pedagogu tarifikācijas un apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas;
• nodrošināt pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādi un ikgadējo aktualizāciju;
• pārstāvēt nodaļu un nodrošināt sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
• sniegt norādījumus, paskaidrojumus un konsultācijas jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;
• ierosināt Eiropas Savienības un citu fondu projektu izstrādi un projektu ieviešanu;
• izstrādāt atbalsta un metodiskos materiālus izglītības iestādēm un pedagogiem;
• sagatavot informāciju, pārskatus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Izglītības likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
• vismaz triju gadu darba pieredze izglītības vai izglītības vadības darbā;
• izglītību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot;
• prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus savas kompetences jomā;
• izpratne un padziļināts redzējums par Ozolnieku novada izglītības stratēģiju un attīstību;
• izpratne par Izglītības nodaļas funkcijām un nepieciešamajiem cilvēku resursiem, lai nodrošinātu nodaļas funkcijas;
• teicamas datora lietošanas prasmes;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba laiks: Pilna slodze

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2017.gada 27. oktobri. Uzziņas pa tālruni: 63084718.

*********************************************************************************

SAC Zemgale

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā fizioterapeitu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63050167.

 

 


 

logo saulite

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" aicina darbā izglītības psihologu uz 0.5 slodzi. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tālr. uzziņām 25611832.

 


 

bilde 607

SIA "Ozolnieku KSDU" aicina darbā izpilddirektoru

Galvenie darba pienākumi:
Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma struktūrvienību darbību.
Organizēt uzņēmuma saimniecisko darbību.
Sagatavot darbu kalkulācijas (tāmes).
Nodrošināt materiālu iegādi, kā arī materiāltehniskās bāzes uzturēšanu darba kārtībā.
Plānot un kontrolēt resursu izlietojumu.
Organizēt saziņu ar sadarbības partneriem un klientiem.

Prasības pretendentiem:
Augstākā izglītība inženierzinātnēs.
Pieredze – vadītāja amatā ne mazāk kā 1 gads.
Izcilas latviešu valodas zināšanas.
Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, vēlama AutoCAD lietošanas pieredze.
Patstāvība un līdera dotības.
Augsta atbildības sajūta.
Labas organizēšanas iemaņas.
Spēja strādāt dinamiskos apstākļos.
B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:
Aktīvu darbu stabilā uzņēmumā.
Profesionālu darba vidi un attīstības iespējas.
Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
Pilnu darba laiku.

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2017.gada 27.oktobrim. Uzziņas pa tālruni: 25616009.

*************************************************************************

bilde 876

Ozolnieku novada dome aicina darbā Ozolnieku Sporta centra saimniecības pārzini

Prasības pretendentiem:
•    vidējā vai vidējā  profesionālā izglītība;
•    izglītība/sertifikācija darba aizsardzības un drošības, kā arī ugunsdrošības un aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    spēja organizēt savu darbu, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
•    spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
•    prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas ,izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
•    ar darba pienākumu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana;
zināšanas par publisko iepirkumu jomu;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi pretendentam:
•    veikt Ozolnieku Sporta centra un teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu;
•    veikt dažādus saimniecības, nelielus celtniecības, galdniecības darbus, teritorijas un ēkas uzturēšanas darbus;
•    piedalīties tekošo un kapitālo remontu plānošanā, organizēšanā un to veikšanas uzraudzība;
•    ūdens skaitītāju, elektrības skaitītāju rādījumu uzņemšana un rādījumu noziņošana;
•    kontrolēt ar saimnieciskiem jautājumiem saistīto dokumentu, preču, produktu, materiālu, iekārtu, darbarīku piegādāšanu, izlietošanu un glabāšanu;
•    veikt citus līdzīga rakstura pienākumus Ozolnieku Sporta centra direktora uzdevumā.

Darba laiks: Pilna slodze


Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2017. gada 27. oktobrim. Uzziņas pa tālruni: +371 26520497.

****************************************************************************************

 

bilde 876

 

Ozolnieku novada dome aicina darbā būvinženieri

Prasības pretendentiem:
•Augstākā izglītība celtniecības specialitātē, regulāra profesionālās izglītības pilnveides kursu apmeklēšana;
•Būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
•Praktiska pieredze un izpratne būvniecības procesu vadībā;
•Spēja operatīvi sastādīt būvdarbu izmaksu kontroltāmes, izvērtēt optimālākos tehnoloģiskos risinājumus un būvmateriālu pielietojumus;
•Vēlams Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts.

Galvenie pienākumi:
•Būvniecības un remontdarbu plānošana, organizēšana un vadība Ozolnieku novada pašvaldības un tās iestāžu objektos;
•Veikt pašvaldības būvju tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu, sniegt priekšlikumus un ieteikumus  par prioritāri nepieciešamajiem pašvaldību ēku un būvju remontdarbiem;
•Izstrādāt pašvaldības vajadzībām nepieciešamās remontdarbu skices;
•Sagatavot projektēšanai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un tehniskos noteikumus;
•Veikt projektētāju izstrādāto pašvaldības objektu būvprojektu un izmaksu tāmju pārbaudi, saskaņot pašvaldības pasūtīto būvprojekta dokumentāciju pirms tās akceptēšanas būvvaldē;
•Konsultēt iepirkuma komisiju, līdzdarboties iepirkumu dokumentu projektu sagatavošanā un izstrādāt tehniskās specifikācijas ar būvniecību saistītiem iepirkumiem;
•Izstrādāt prognozēto izmaksu kontroltāmes veicamajiem remontdarbiem un pārbūvēm, kā arī veikt izmaksu aplēses investīciju projektiem;
•Veikt projekta vadītāja pienākumus atsevišķos pašvaldības būvobjektos un kontrolēt ar būvniecību saistīto līgumu nosacījumu izpildi (termiņus, kvalitāti u.tml.);
•Sniegt atbalstu novada pašvaldības struktūrvienībām ar būvniecību un būvju ekspluatāciju saistītos jautājumos;

Piedāvājam:
Interesantu un atbildīgu darbu pie attīstības projektiem;
Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu (sertifikātu un profesionālās izglītības kursu apliecību kopijas) kopijas iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2017. gada 24.oktobrim.
Uzziņas pa tālruni: 63084718.

*******************************************************************************************

Garozas pamatskola aicina darbā uz pastāvīgu laiku krievu valodas skolotāju. Kā arī vēstures un sociālo zinību skolotāju uz pusotru gadu

Prasības:
*atbilstoša kvalifikācija,
*labas prasmes un spējas strādāt komandā,
*skolēnu sagatavošana olimpiādēm, konkursiem un motivēšana mācību līmeņa paaugstināšanai,
*ētikas normu ievērošana,
*vēlme darboties ārpusklases organizētajos pasākumos,
*iemaņas audzināšanas darbā.

Pretendentus aicinām pieteikties e-pastā, nosūtot pieteikuma vēstuli un CV: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa t. 26185548

 

**************************************************************************

bilde 876


Ozolnieku novada dome aicina darbā SIA "Ozolnieku KSDU" vadītāju

Darbam nepieciešamās prasmes/iemaņas:

*Augstākā izglītība;
*Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmeni (C1);
*Vadīšanas prasmes, analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
*Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
*Vēlama darba pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

Jūsu pienākumi būs:

*Vadīt, plānot, koordinēt un kontrolēt uzņēmuma funkcionēšanu kopumā, organizējot uzņēmuma struktūrvienību racionālu un saskaņotu darbību, motivējot un kontrolējot sev pakļautā personāla pienākumu izpildi;
*Plānot un prognozēt uzņēmuma racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un tirgus situācijai;
*Sastādīt un apstiprināt īstermiņa (taktiskos) un ilgtermiņa (stratēģiskos) uzņēmuma plānus, noteikt uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus;
*Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus;
*Sekot uzņēmuma mērķu īstenošanas gaitai, nodrošināt šo mērķu īstenošanu, pieņemt lēmumus operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
*Nodrošināt uzņēmuma teritorijā Vides pārvaldības standartu un prasību izpildi;
*Komunicēt ar iedzīvotājiem (izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas sasitīti ar komunālo saismniecību, un sniegt atbildes);
*Pildīt citus pienākumus savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

*Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši MK noteikumiem;
*Darbam nepieciešamo aprīkojumu;
*Attīstības un pilnveidošanās iespējas.

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt Ozolnieku novada domes kancelejā (2.kabinets), Stadiona ielā 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2017. gada 27. oktobrim. Uzziņas pa tālruni: 63084718.

  


 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

oktobris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
23
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze