Ozolnieku Sporta skolas kontakti

 

SC1

Stadiona iela 5,
Ozolnieki,
LV-3018
Tālrunis: 63050516,
fakss: 63050534

sportaskola@ozolnieki.lv 

Direktors Kārlis Kalniņš
Mob.t.: 26520497
e-pasts: karlis.kalnins@ozolnieki.lv;

Direktora vietniece: Sanita Kalnišķe
Mob.t.: 26787240
e-pasts: sanita.kalniske@ozolnieki.lv

Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā