Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Salgalē

VPVKAC

 

2015. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir uzsākusi Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveidi novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbosies uz pašvaldību bāzes, saskaņā ar vienotiem principiem vienkopus nodrošinot klientiem gan pašvaldību, gan noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus. Centru izveides mērķis ir ekonomēt iedzīvotāju resursus, laiku un padarīt valsts iestāžu pakalpojumus pieejamākus.

No 2.novembra šāds centrs ir uzsācis darbu Salgales pagasta pārvaldes ēkā "Vīgriezes" un iedzīvotājiem pieejamas klientu apkalpošanas specialista konsultācijas par 8 valsts iestāžu: Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem.
Centra darba laiks un kontakti:

Adrese Tālrunis E-pasts  Darba laiki
Salgales pagasta pārvalde
"Vīgriezes"
Emburga, Salgales pagasts
Ozolnieku novads, LV-3045
66954832  ozolnieki@pakalpojumucentri.lv Pirmdien: 8.00-12.00; 12.45-17.00
Otrdien: 8.00-12.00; 12.45-17.00
Trešdien: 8.00-12.00; 12.45-17.00
Ceturtdien: 8.00-12.00; 12.45-19.00
Piektdien: 8.00-13.00 


Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā „Vīgriezēs" var:

• Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus.
• Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

Pieejami sekojoši pakalpojumi:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi: http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi
Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi: https://www.vid.gov.lv/

Pieejamas konsultācijas par pakalpojuma saņemšanu:
Uzņēmumu reģistra pakalpojumi: http://www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv
Valsts zemes dienesta pakalpojumi: http://www.vzd.gov.lv/lv/
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumi: http://www.pmlp.gov.lv/
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi: http://nva.gov.lv/index.php?cid=433
Valsts darba inspekcijas pakalpojumi: http://www.vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanas-centrs/internetapkalposanas-centrs/

Šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus, līdzīgi kā iepriekš, var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.