Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Sociālā palīdzība un pakalpojumi:


1)Trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana;

2) Rīcības plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadā;

    Pielikums

3) Asistena pakalpojumi Ozolnieku novadā.

4) Sociālā dienesta pakalpojumu punkti.

5) Maksas pakalpojumi.

 

aprupe plakats

atelpas bridis