Sociālais dienests

Sociālais dienests

Ozolnieku novada Sociālais dienests
Tālrunis: 63084705
e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv
Adrese: Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042

Rīcības plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadā

Pielikums