• Ozolnieku vidusskola
 • Teteles pamatskola
 • Ānes kultūras nams, Ānes jauniešu iniciatīvu centrs, Sociālo pakalpojumu centrs "Zīle, Sociālais dienests"
 • Nakts strītbols
 • Salgales Mūzikas un mākslas skolai - 15
 • Pedagogu seminārs
 • Savējie svin Salgalē
 • Savējie svin Spartakā
 • Sports Ānē
 • Savējie svin Tetelē
 • Āra kino vakars
 • Staļļa festiņš
 • Staļļa festiņš un Normunda Rutuļa koncerts