Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 08.08.2020

"Patria Mud Run" Ozolniekos 8. augustā

Patria Mud Run ir viens no Patria Race šķēršļu skriešanas (OCR) posmiem.
Patria Mud Run sacensību formāts norāda, ka distances laikā būs jācīnās gan ar mākslīgiem, gan dabīgiem šķēršļiem, kur pamatā dabīgie šķēršļi būs ūdens un dubļi, kuri padarīs skrējienu citādu un savādāku nekā visi citi mūsu posmi. Šāds sacensību formāts noteiks spēcīgāko atlētu, kurš spēs cīnīties un uzvarēt dubļu posmā.
Mud Run posms no citiem skrējieniem atšķiras ar to ka nākas distancē spēkus sadalīt ne tikai uz šķēršļiem, skriešanu, bet arī cīņā ar dubļu grāvjiem.  Noteikti šis posms ir jautrākais ģimenēm un komandām, kuri distanci veic kopā.

Nolikums

Visa informācija un reģistrācija sacensībām: www.patriarace.com

Programma:

Patria Mud Run šķēršļu karte:

 

Pludmales volejbola turnīrs 9. augustā Ozolnieku Sporta skolas stadionā

9. augustā plkst. 10.00 Ozolnieku novada pludmales volejbola turnīrs Ozolnieku Sporta skolas stadionā.

Nolikums

Strītbola turnīrs Ozolnieku novadā 9. augustā

9. augustā plkst. 10.00 Strītbola turnīrs Ozolnieku Sporta skolas stadionā

Nolikums

Individuālas konsultācijas senioriem darbā ar datoru un internetu

Katru augusta trešdienu, izņemot 19. augustu, Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka piedāvā individuālas konsultācijas senioriem darbā ar datoru un internetu.

Pieteikšanās pa tālrņa numuru: 63050184.

Pasākums bērnu žūrijas ekspertiem Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā

12. augustā plkst. 13.00 Bērnu žūrijas eksperti, kuri iesaistījušies bērnu žūrijā vecuma posmā 9+, 11+ un 15+ un izlasījuši vismaz vienu žūrijas grāmatu, izveidot savai mīļākajai žūrijas grāmatai reklāmu.

 Sīkāka informācija pa tālruni: 63050184.

 

Bezmaksas rīta koptreniņi novada iedzīvotājiem "Mosties dienai!"

Augustā turpinās bezmaksas rīta koptreniņi pie Ozolnieku ezera, kas no 10. augusta būs trīs reizes nedēļā - pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 6.45. Rīta izkustēšanās notiks zemā un vidējā intensitātē, tonizējot visas muskuļu grupas, kā arī ietverot kardio elementus, lai labāk uzturētu ķermeni formā. Treniņi paredzēti visu vecuma grupu un sagatavotības līmeņa iedzīvotājiem. Vingrosim, izmantojot infrastruktūru ap ezeru un savu ķermeņa svaru. Treniņu nobeigumā tiks iekļauta arī veselīga rīta pelde Ozolnieku ezerā, kas palīdzēs moži un spēkpilni uzsākt dienu.

Koptreniņus vadīs Juris Kļaviņš - sporta treneris ar vairāk kā 20 gadu pieredzi bērnu, jauniešu, sporta komandu un dzīves baudītāju labākajos brieduma gados fiziskā sagatavošanā un veselības nostiprināšanā. “Mana darba pamatā ir palīdzēt sportistiem sasniegt savus mērķus un padarīt cilvēkus atkarīgus no veselīgas fiziskās aktivitātes jeb kustības. Nāc pavingrot kopā enerģiskākai dienai!” aicina treneris.

Koptreniņi pie Ozolnieku ezera centrālās peldētavas pirmdienās - 10.08.2020., 17.08.2020., 24.08.2020., 31.08.2020., trešdienās - 12.08.2020., 19.08.2020., 26.08.2020. un piektdienās - 14.08.2020., 21.08.2020., 28.08.2020. plkst. 6.45.
Treniņa ilgums – 1 h (iekļaujot peldi Ozolnieku ezerā).

Uz nodarbībām līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, dzeramais ūdens slāpju remdēšanai, peldēšanai nepieciešamais apģērbs, dvielis. Nodarbības laikā aicinām ievērot divu metru distanci un citus piesardzības pasākumus.

Pasākums tiek īstenots Projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/066) ietvaros.
Projekta publicitātes nodrošināšanai, pasākuma laikā var tikt fotografēts/filmēts.

 

 

 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas 15 gadu jubilejas ballīte

20. augustā plkst.12.00 Salgales Mūzikas un mākslas skolas 15 gadu jubilejas ballīte.

Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas, Sociālo jautājumu un Finanšu komitejas komitejas sēde_20.08.2020.

20.08.2020. plkst. 16.00 Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas, Sociālo jautājumu un Finanšu komitejas komitejas sēde.

 

 

Pludmales volejbola turnīrs

22. augustā, plkst. 10.00, Ozolnieku sporta stadionā notiks "Ozolnieku novada pludmales volejbola turnīrs" PRO un AMATIERU grupās.
Vairāk informācijas, zvanot Raimondam - 29294524. Pieteikšanās pa e-pastu: raimonds.linins@gmail.com

Brīvdabas kino vakari pie Ozolnieku ezera

Brīvdabas kino vakari pie Ozolnieku ezera:

13. augustā plkst. 22.00 spēlfilma "Blakus"

22. augustā plkst. 21.30 komēdija, piedzīvojumu filma "Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda"

 

“Ielūdz Ozolnieki” 4. kārta 23. augustā

23. augustā skrējienu seriāla “Ielūdz Ozolnieki” 4. kārta. Sacensības notiks Ozolniekos pa skriešanas trasi, kas iet ap Ozolnieku ezeru. Starts un finišs netālu no veikala “Elvi”.

Plānotās distances:

  • bērnu (līdz 7 gadu vecumam) – ap 300 m;
  • 2 km – viens aplis;
  • 6 km – 3 apļi;
  • 10 km – 5 apļi.

Ģērbtuves nebūs pieejamas. Numuru izsniegšana notiks turpat starta-finiša zonā, netālu no veikala “Elvi”.

Skrējienu starta laiks:

  • plkst. 10:45 bērniem 300 m distance
  • plkst. 11:00 2 km, 6 km un 10 km distances

Numuru izsniegšana sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz 10:30.

Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, noteikts dalībnieku ierobežojums - 250 dalībnieki. Pieteikšanās sacensībām, informācija par dalības maksām un vecuma grupām šeit: skozolnieki.wordpress.com/ieludz-ozolnieki. 
Aicinām būt atbildīgiem, ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un informēt, ja pieteiktais dalībnieks nepiedalīsies.

Ozolnieku novada domes sēde_27.08.2020.

Ozolnieku novada domes
 sēde tiek sasaukta
2020.gada 27. augustā plkst. 16.00
Darba kārtība:


1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.

2.    Grozījumi 2017. gada 17. augusta noteikumos “Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku mēnešalgas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība” (J.Žoide).

3.    Par  pirmsskolas izglītības iestādes “PŪCĪTE” filiāli (J.Žoide)

4.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada amatu vietu sarakstā (A.Židkovs, J.Žoide, L.Mežale).

5.    Par dzīvokļa īpašuma Progresa ielā 6-10, Tetelē, atsavināšanu (I.Malahovska).

6.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes 2020. gada 28. maija lēmumā Nr.3 (protokols Nr.11) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” (I.Baumane).

7.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440020192, “Upes Stēgas”, Cenās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (I.Baumane).

8.    Par Ozolnieku novada domes lēmumu atcelšanu (I.Baumane).

9.    Par Ozolnieku novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmuma Nr.14 (prot.Nr12) atcelšanu (I.Baumane).

10.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Upesvirši” un “Sīpoli” Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (I.Baumane).

11.    Par pašvaldības galvojumu (D.Liepa).

12.    Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 24, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā izsoli (S.Krūmiņa).

13.    Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4/2020 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” (D.Liepa).

 

Novada domes priekšsēdētājs                    A.Ozoliņš

 

Jauniešu kora "Balsis" koncerti novadā

Jauniešu koris "Balsis" savu 34. sezonu iesāk ar 2011. gadā aizsāktās koncertsērijas "Daugavas BALSIS" turpinājumu - LIELUPES BALSIS!
No 27. līdz 30. augustam LIELUPES BALSIS 2020 ietvaros izskanēs 10 koncerti Lielupes abos krastos posmā Bauska - Jelgava. Koncertsērija būs lielisks emociju ceļojums vietās,
kur kormūzika šodien skan reti vai nav skanējusi vispār. BALSIS klausītājiem sagatavojušas 4 dažādas koncertprogrammas, kurās izskanēs latviešu un ārzemju autoru garīgā un laicīgā mūzika, Raimonda Paula un Ineses Zanderes dziesmu cikls “Par Latvijas upēm”, kā arī Dziesmu svētku klasika un koristu solo repertuārs.
"Lielupes Balsis" ir arī ceļojums, kurā vēršam uzmanību kultūrvēsturiskajam mantojumam, iepazīstam, atgādinām, popularizējam un galu galā - paši izzinām mūsu zemes vēsturi un
smeļamies spēku rītdienai.

Piektdien, 28. augustā un sestdien, 29. augustā koris "piestās" arī Ozolnieku novadā un apkārtnē.

! 28. augustā plkst. 18.00 koncerts Salgales jaunajā baznīcā. Salgales baznīca būvēta 16.gs., bet jau pēc
nepilniem 100 gadiem tās vietā tika uzcelta cita, jo vecā bijusi nolietojusies. Otrajā pasaules karā dievnams tika pamatīgi sabombardēts un pēc tam vairs netika atjaunots. Vēlāk
Salgalē uzbūvēta jauna baznīca – Salgales evaņģēliski luteriskā baznīca.

! 29. augustā:
* Plkst. 12.00 uzstāšanās gaidāma netālajā Staļģenes muižas parkā, kur piedalīsies gan Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta, gan Ozolnieku novada Salgales pagasta jauktais koris "Svīri" un diriģents Farhads Stade.
* Plkst. 17.00 uzstāšanās Jāņa Čakstes mājā Aučos, kas ir Latvijas Valsts pirmā prezidenta dzimtas mājas, celtas 20.gs. 30. gados un kopš 1995. gada atkal pieder Čakstes dzimtai.
* Plkst. 21.00 pie Teteles Pamatskolas, kas ir viena no senākajām Ozolnieku un Jelgavas novada skolām.

Nakts strītbola turnīrs 3x3

28. augustā, plkst. 19.00, Sporta skolas stadionā norisināsies Nakts strītbola turnīrs 3x3 vīriešu grupā (2004. gadā dzimušie un vecāki). Pieteikšanās pirms sacensībām vai pa e-pastu: raimonds.elpe@gmail.com

Latvijas triāla čempionāts

29. augustā Ozolnieku novada, Priežkalnu moto trasē norisināsies prestižākās pašmāju triāla sacensības - Latvijas čempionāts.

“AG xtreme” komanda ziņo: „Ar prieku gatavojamies lielajai triāla dienai Priežkalnos. Veicam nelielus uzlabošanas darbus trasē, lai tā būtu vēl interesantāka visām grupām. Pašreiz ejam uz to, lai trase sastāvētu no desmit kvalitatīviem posmiem, neviss deviņiem un ceram, ka mums tas arī izdosies. Veidojam jaunus interesantus elementus arī bērnu grupām. Tāpat nevar nepiebilst, ka pašreiz norisinās pēdējo gadu sīvākā cīņa arī spēcīgākajā “A” grupā, kur kā vienmēr būs ko pastrādāt visiem sportistiem! Ja dalībnieku skaits būs kupls, lai neradītu lieku steigu, paredzam iespēju jau sacensību sākumā nedaudz palielināt kontrollaiku.
Tāpat svarīga ziņa, ka sacensību vietā būs iespēja iegādāties gardus ēdienus un atspirdzinošus dzērienus!"

Ar sacensību nolikumu Priežklanu posmam var iepazīties saitē: https://ej.uz/Priezkalnu_nolikums
Reģistrācija Priežkalnu posmam - https://ej.uz/Priezkalnu_pieteiksanas

Sacensību norises vieta – Priežkalni, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.
GOOGLE MAPS: https://ej.uz/priezkalni
WAZE: https://ej.uz/wazepriezkalni

Sporta spēles Ānē

29. augustā plkst. 11.00 Sporta spēles Ānē.

 

  • 29.08.2020 11:00
  • Āne
  • Bezmaksas