Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 07.12.2019

Kārļa Kazāka akustiskais koncerts ziemas noskaņās biedrības “Tuvu” telpās

VIETU NAV! 8. decembrī plkst.17.00 Kārļa Kazāka akustiskais koncerts ziemas noskaņās. Pasākums notiek biedrības “Tuvu” telpās, Saules iela 2, Brankas.
Bezmaksas ielūgumus var saņemt Vainu bibliotēkā, Brankās un Ozolnieku Tautas nama kasē. Vietu skaits ierobežots.

Sociālo jautājumu komitejas sēde_10.12.2019.

10. decembrī plkst.17.00 Sociālo jautājumu komitejas sēde

Tikšanās un saruna ar arhibīskapu Jāni Vanagu svētku gaidīšanas laikā Ozolnieku Tautas namā

10. decembrī plkst. 18.00 tikšanās un saruna ar arhibīskapu Jāni Vanagu svētku gaidīšanas laikā. Ieeja bez maksas.  Pieteikšanās līdz 09.12. tautasnams@ozolnieki.lv vai pa tālr. 28810322, norādot savu mob.nr.

Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas sēde_12.12.2019.

12. decembrī plkst.17.00 Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas sēde

Senioru Ziemassvētku balle ar grupu “Baltie Lāči” Ozolnieku Tautas namā 12. decembrī

12. decembrī plkst. 18.00 – 23.00  Senioru Ziemassvētku balle ar grupu “Baltie Lāči”. Vokālā ansambļa “Procesā” un Ozolnieku mūzikas skolas audzēkņu sveiciens. Līdzi groziņš. Dalības maksa 3.00 EUR un galdiņu rezervēšana līdz 11. decembrim Tautas nama kasē vai pa tālr. 28810322. 

Ziemassvētku koncerts “Ticot. Cerot. Mīlot. Interpretējot.” Ozolnieku Tautas namā

13.  decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts “Ticot. Cerot. Mīlot. Interpretējot.” Sakrālā kora mūzika džeza izpildījumā. Koncertā piedalās Ozolnieku Tautas nama jauktais koris “Līga, Iļģuciema kultūras centra jauktais koris “Muklājs”, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu BigBends un soliste Santa Šillere. Ieeja bez maksas.

Radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem "Ziemassvētku burvju kartīte" Ozolnieku novada Centrālajā biliotēkā

14. decembrī plkst.10:00 - 12:00 radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem "Ziemassvētku burvju kartīte" Ozolnieku novada Centrālajā biliotēkā. Nāc un uzmeistaro savu Ziemassvētku kartīti!

Kaspars Zemītis un Elīna Zālīte Ziemassvētku koncertā "Pār mazo ciemu ielejā" Ozolnieku Tautas namā

15. decembrī plkst. 16.30 Kaspars Zemītis un Elīna Zālīte Ziemassvētku koncertā "Pār mazo ciemu ielejā". Ieejas maksa: 8,00; 6,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un Biļešu paradīzē.

Ozolnieku novada domes ārkārtas sēde_16.12.2019.

16. decembrī plkst.17.00 Ozolnieku novada domes ārkārtas sēde

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par jaunajiem siltuma tarifiem

17. decembrī plkst. 12.00 Ozolnieku novada domes sēžu zālē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi novada iedzīvotājiem ar mērķi informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektiem un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektiem.
Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. februāri. Tarifu izmaiņas Ozolniekos ir saistītas ar SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kas par vairāk kā 10% izmaina tarifa aprēķinam izmantoto prognozēto siltumenerģijas apjomu, kā arī ar elektrības ražošanas koģenerācijā pārtraukšanu.
Saistībā ar Ozolnieku novada domes 2019. gada 18.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 21.p.), jaunie projekti paredz atsevišķu maksu par MWh katrā no Ozolnieku novada ciemiem, nevis vienotu, kā tas bijis iepriekš.
Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektiem lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos šādā laikā: pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” ekonomisti Jeļenu Kovaļonoku pa tālruni numurs 63084562.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ozolnieku KSDU” Kastaņu 2, Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Sīkāka informācija par plānotajiem tarifiem: http://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates-sabiedriba/sia-ozolnieku-ksdu-pazinojums-par-tarifu-projektiem

Ozolnieku novada domes sēde_19.12.2019.

19. decembrī plkst.17.00 Ozolnieku novada domes sēde

Ziemas balle kopā ar Jāni Krūmiņu Ānes kultūras namā 20. decembrī

20. decembrī plkst.20:00 - 02:00 Ziemas balle kopā ar Jāni Krūmiņu Ānes kultūras namā. 
Iepriekšēja galdiņu rezervēšana pie kultūras nama direktora.
Ieeja: 4.00 EUR, pensionāriem 2.00 EUR.

 

Ziemassvētku pasākums “Ciemos pie eglītes” Ozolnieku novada bērniem no 1,5 gadu vecuma, kuri neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

21. decembrī plkst. 11.00 Ozolnieku novada bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz skolas vecumam, kuri neapmeklē Ozolnieku pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (bērnu dārzus). Dāvanā saldumu paciņas. Obligāta pieteikšanās līdz 19. decembrim Ozolnieku pašvaldības kancelejā vai pa tālruņiem 63050241, 28652208.

 

Ziemassvētku pasākums bērniem “Ciemos pie eglītes” Ozolnieku Tautas namā

21. decembrī plkst. 13.30 Ziemassvētku pasākums bērniem “Ciemos pie eglītes”. Ieejas maksa 2.50 eur no cilvēka. Biļešu iegāde un dāvaniņu atnešana uz Ozolnieku TN kasi līdz 20. decembrim ar skaidri uzrakstītu bērna vārdu un uzvārdu.