Vides pārskats

Vides pārskats Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012–2036. gadam