Kuru no minētajiem sporta veidiem vajadzētu iekļaut profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Ozolnieku sporta skolas) programmu sarakstā (veidojot jaunas audzēkņu grupas)?

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 16.maija lēmumu Nr.22 /protokols Nr.5/ „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes gabalam "Veclieknas", Raubēnos, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā" uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustama īpašuma „Veclieknas", Raubēni, Cenu pagasts, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444 006 0041.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis - plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no jauktas centra apbūves (JC) funkcionālās zonas uz rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonu.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs - zemesgabala īpašnieks SIA "ATAGO".
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ozolnieku novada Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis. Kontakttālrunis 63084706.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

novembris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
19
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze