Saimniecības daļa

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Saimniecības daļas vadītājs

Artūrs Semjonovs
29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv

Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists

/Atbildīgais par kapu apsaimniekošanas jautājumiem/

Guntis Žeivots 29342722  guntis.zeivots@ozolnieki.lv
Saimniecības daļas drošības jautājumu speciālists Aivars Strods
26132486 aivars.strods@ozolnieki.lv
Saimniecības darbu vadītājs
Jānis Krugolaužs
20054301
janis.krugolauzs@ozolnieki.lv