Kanceleja

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Kancelejas vadītāja

Zita Janitēna
63050241 zita.janitena@ozolnieki.lv

Domes sekretāre

Anita Bībere 63084721
anita.bibere@ozolnieki.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde
 63050241 valentina.linde@ozolnieki.lv