Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kancelejas vadītāja Zita Janitēna 63050241 zita.janitena@ozolnieki.lv
Domes sekretāre Anita Bībere 63084721 anita.bibere@ozolnieki.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde 63050241 valentina.linde@ozolnieki.lv