Kultūras nodaļa

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Kultūras nodaļas vadītāja
 

Evita Poča

63050144
26563691

evita.poca@ozolnieki.lv

Ozolnieku Tautas nama direktore

Madara Griba

63050144
20311974

madara.griba@ozolnieki.lv

Ānes kultūras nama vadītājs

Raivis Zigmunds 63048184;
26121516
raiviszig@inbox.lv
Salgales kultūras darba speciāliste  Anda Plikša  29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs  Aigars Stillers 29132901
29478678
aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe  

63050184

29855309

biblioteka@ozolnieki.lv
Ānes bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko 63055605 jevgenija.noreiko@ozolnieki.lv
Garozas bibliotēkas vadītāja Dace Beire 26583230 garozasbibl@ozolnieki.lv
Vainu bibliotēkas vadītāja Maija Sproģe 63057074 maija.sproge@ozolnieki.lv

 

 

NOLIKUMS

Noteikumi par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Ozolnieku novadā

Ozolnieku Tautas nama NOLIKUMS

Ānes kultūras nama NOLIKUMS

Ozolnieku novada svētku NOLIKUMS

 

 

Lielākie Kultūras nodaļas organizētie pasākumi 2019. gadā

Barikāžu atceres dienas pasākums

20.01.

Jaundzimušo sveikšana I.daļa

30.03.

Lieldienu pasākumi

21.04. un 22.04.

Baltā galdauta svētki

04.05.

Muzeju vakars   

18.05.

Līgo pasākumi Salgalē, Ānē, Ozolniekos Jāņu pļavā

23.06.

Ozolnieku Novada svētki  

20.07.

Jaundzimušo sveikšana  II.daļa

28.09.

Kultūras sezonas atklāšana

05.10.

Valsts svētku pasākumi

11., 16., un 18.11.