Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Daļas vadītāja

Elīza Juste

63084701

eliza.juste@ozolnieki.lv

Izglītības nodaļas vadītāja

Ance Jaka

63084701

 

ance.jaks@ozolnieki.lv

Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

Anna Sloka
63084701 anna.sloka@ozolnieki.lv

Jaunatnes nodaļas vadītāja

Milana Pivovara
  milana.pivovara@ozolnieki.lv

Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs

   

Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs

Mārīte Vasele
  anesjauniesi@ozolnieki.lv
Kultūras nodaļas vadītāja
Evita Poča 26563691
evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore
Madara Griba  20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Salgales kultūras darba speciāliste
Anda Plikša
29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs
Raivis Zigmunds
63048184
26121516
raiviszigmunds@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs
Aigars Stillers
29132901
29478678
aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Krieķe
63050184
29855309
biblioteka@ozolnieki.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs
Kārlis Trankalis
20084087


karlis.trankalis@ozolnieki.lv

Ozolnieku Sporta centra direktors Kārlis Kalniņš 26520497

karlis.kalnins@ozolnieki.lv

Sporta kompleksa "Mālzeme" direktors Rimants Štopis 26402025  

NOLIKUMS