Iepirkumu un juridiskā daļa

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Daļas vadītāja

Svetlana Krūmiņa

 63084708

svetlana.krumina@ozolnieki.lv

Juriste

Jana Vilciņa

66047852

jana.vilcina@ozolnieki.lv

Juriste

Santa Bērziņa

 

santa.berzina@ozolnieki.lv