Būvvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis 20016983 arvids.racinskis@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās: 13.00-17.00
Ceturtdienās: 8.00-12.00; 13.00-19.00 


Būvinspektors Olga Ozoliņa 20036140 olga.ozolina@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās: 13.00-17.00
Ceturtdienās: 8.00-12.00; 13.00-19.00 


Lietvedības sekretāre Agnese Lejniece 20218362 agnese.lejniece@jelgavasnovads.lv
Konsultāciju laiki:
Pirmdienās: 13.00-17.00
Ceturtdienās: 8.00-12.00; 13.00-19.00  


Informējam, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā klientu apkalpošana un konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa norādītajiem mobilajiem tālruņiem un e-pastiem.

 

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kā rezultātā Ozolnieku novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, izveidojot Jelgavas novadu, kurš ietver abu bijušo novadu administratīvās teritorijas.

Visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija ir apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv

Mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku vēl pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.