Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts

 

No 1.11.2021. Ozolnieku un Jelgavas novada Bāriņtiesas ir apvienotas.
Kontakti un pieņemšanas laiki šeit:
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/kontakti/iestades/barintiesa/