Bāriņtiesa

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ilze Mangusa

63084714
29288473

barintiesa@ozolnieki.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva

66047860

28611570

barintiesa@ozolnieki.lv

 

Bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova 66047860
63050868 (fakss)
 
barintiesa@ozolnieki.lv

Bāriņtiesas locekļi: Ginta Strade, Ilze Makarova-Makaronoka, Liene Šmite

 

Adrese: 13.kabinets, Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018