Attīstības un projektu daļa

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Daļas vadītāja
Inese Baumane
26516231 inese.baumane@ozolnieki.lv
Daļas vadītājas vietniece ES projektu jautājumos
Antra Pošeika 66047857
20042150
antra.poseika@ozolnieki.lv
Projektu vadītāja Dace Mauliņa 66047857 dace.maulina@ozolnieki.lv
Projektu vadītāja Liene Krasovska 66047857 liene.krasovska@ozolnieki.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Irina Malahovska 63084713
29991198
irina.malahovska@ozolnieki.lv
Būvinženieris
Māris Ozols
26399830
maris.ozols@ozolnieki.lv
Būvniecības projektu vadītāja
Aļona Virviča
26399830
alona.virvica@ozolnieki.lv
Zemes ierīcības inženiere
Antra Plotņikova
63084707
antra.plotnikova@ozolnieki.lv