Rekvizīti

 

 

     

Ozolnieku novada dome

Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Tālruņi: 66047876,  63084721
e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

 

 

Reģistrācija Nr. 90001623310

PVN reģ. Nr.

LV90001623310

Banka

Konta Nr.

AS Swedbank
LV72HABA0551001405027
AS SEB banka LV37UNLA0050021742929
AS Luminor Banka
LV46RIKO0002930217569
AS Citadele banka
LV61PARX0012337060004

 

Ozolnieku novada pašvaldības Ziedojumu konts:

Swedbank LV19HABA0551009450870

Izdarot maksājumu ziedojumu kontā, obligāti jānorāda maksājuma mērķis.