Kā Jūs vērtējat Ozolnieku novada Būvvaldes darbu?

Ozolnieku novada pašvaldības projekti 2017. gadā - tiek īstenoti

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Iesniegti vērtēšanai

Tiek izstrādāti

ARHĪVS

Nr. p.

k.

Fonds

Projekta nosaukums un numurs

Projekta kopējā summa, EUR

Publiskais finansējums

EUR

Pašvaldības

finansējums

EUR

1.

ESF

„PROTI un DARI” (atbalsts jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu)

SAM 8.3.3. "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

57 875,4

57 875,4

0,00

2.

ESF/ERAF

Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija)

SAM 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"

Nav noteikts

85% ERAF, 100% ESF

Nav noteikts

3.

LEADER/ ELFLA

Veselības takas izveide Emburgas ciemā

22 585,86*

18 000

4 585,86

4.

LEADER/ ELFLA

Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā

6 267,34*

5 640,61

626,73

5.

LEADER/ ELFLA

Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā

32 778,90*

18 000

14 778,90

6.

LEADER/ ELFLA

Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā

20 776,91*

13 500

7 276,91

7.

LEADER/ ELFLA

Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē

40 000

27 000

13 000

8.

ESF

Kompetenču pieeja mācību saturā

Nav noteikts

100%

0,00

9.

ESF

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001

17 666,91

17 666,91

0,00

10.

Jaunatnes politikas valsts programma

Jaunatnes politikas īstenošanas veicināšana Ozolnieku novadā, stiprinot jauniešu domes darbību

3 300,12

3 300,12

0,00

11.

ERASMUS+

Share and link Education and Practice

18 894,00

18 894,00

0,00

12.

ERASMUS+

eMOVIE LAB

21 486,00

21 486,00

0,00

13.

ESF

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās

18 722,69

18 722,69

0,00

14.

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Šķiro mazs un liels

Kopprojekts, vadošais partneris biedrība “Jāņupes iedzīvotāji”, sadarbības partneri – Olaines novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība

15 103,90

15 103,90

1000,00

15.

ESF

Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā (līdz 31.12.2019)

SAM 9.2.4. "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem", 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

120 930,00

120 930,00

0,00

16.

ERAF

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā (Raubēnu c., SAM3.3.1.)
I kārta 2017.g., II kārta 2018.g.

I k. 1007336,29

II k. 1035037,11 kopā 2 042373*

1 592 155

450 218

 17.  ERAF Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā (Kopiela, Saules iela, SAM3.3.1.)  604 024,90  426 020 178 004, 90
 18.  ELFLA Ozolnieku novada Cenu pagasta ceļa Lazdiņas-Baltpēteri pārbūve  187 781, 27  169 003,14 18778,13
 19.  ELFLA Ozolnieku novada Salgales pagasta ceļa Pētersoni-Līčupes pārbūve  199 053,57 179 148,21    19 905,36
20.
LEADER/ELFLA
TŪRISMS KOPĀ!
Nr.17-00-A019.332-000005
Sadarbības projekts. Projekta mērķis: Veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un populariz;ejot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.
99069,10
99069,10
0

* projektu summas pēc veiktajiem iepirkumiem

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

marts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
22
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs