Ozolnieku novada pašvaldības projekti 2019. gadā - iesniegti vērtēšanai

Tiek īstenoti

Tiek izstrādāti

ARHĪVS

 

 

Nr. p.

k.

Fonds

Projekta nosaukums un numurs

Projekta Nr.

1.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programma 2014-2020

„Enhancement of Social Services for Inclusion of Vulnerable Groups of Three Regions” (Sociālā iekļaušana – III)

Nr.LLB-2-354

2.

ERAF

Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē

Nr.9.3.1.1/18/I/022