Ozolnieku novada pašvaldības projekti 2019. gadā:

Tiek īstenoti

Iesniegti vērtēšanai

Tiek izstrādāti

ARHĪVS