Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2017.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības birija mājas lapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātaja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Celtnieku iela 4, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads pārdošanu x x x Irina Jankoviča 8614,- 2022.28.02.
POS termināļu patapinājuma un maksājumu karšu pieņemšanas līgums X X x AS SEB banka  x  x
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde  x  2017.31.12.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Tukuma novada Izglītības pārvalde  x  2017.31.12.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Rundāles novada dome  x  2017.31.12.
Par pašvaldības artbalstu PII "Ketes Māja" X X x SIA "Ketes Māja"  x  x
Iegādāties degvielu-dīzeļdegvielu un benzīnu ar oktānskaitli 95 E X
X
X
SIA Astarte Nafta   2017.31.12.
Par muzikālo noformējumu laulību ceremoniju laikā X
X
X
SIA "Ceremoniju meistars" 2500,-
2017.21.03.
Veikt Ozolnieku sporta centra stadiona tribīņu Stadiona ielā 5 pamatu atsegšanu, uzmērīšanu un nestspējas aplēses X
X
X
Cerkazi G 1000,-
2017.29.12.
Aizdevuma līgums - aizdevuma summa 500000,- X
X
X
VALSTS KASE
500 000,-
 
Nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20 pārdošana X
X
X
SIA "Zebrus noma" 8010,-
 
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas X
 X X
Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra /Latvijas Autoru apvienība AKKA/LAA  X
 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
X
Olaines novada pašvaldība  X  
Veikt mentora pienākumus projekta Proti un Dari ietvaros  X  X  X Sintija Ciša X 2018.10.31.
Zemes noma X  X  X Gaida Juberte  X  
Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novadā  X X X SIA "Jelgavas ūdens"  X  
Veic PII Saulīte ,kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Ānē, Cenu pagastā sētas izbūves darbus  X X X SIA Uzars Bruģēšana 5567.99 01.06.2017.
Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā fiannsējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību - Velosipēdu novietne pie Teteles pamatskolas X  X X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 4365.- 2017.12.31.
Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā fiannsējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību - Gājēju tilta pār Iecavas upi pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā būvniecība  X X  X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 30000.- 2017.12.31.
Ozolnieku novada Sieviešu vokalā ansambļa " Madara" vadītāja pienākumu veikšana  X  X X Ginta Āriņa 363.-gadā 2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada amatierteātra vadītāja pienākumus X
X
X
Dace Vilne   363.-gadā  2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada Senioru tautas deju kolektīva vadītāsjas pienākumus X  X X Mārīte Skrinda   363.-gadā  2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada jauktā kora Līga kolektīva vadītāja pienākumus  X  X  X Vilhelms Georgs Vācietis   363.-gadā 2017.12.31.
 Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-5 X
 X X
Eva Roze Puja   X  
 Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-1  X  X  X Arnis Joma   X  
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-2 X
X
X
Arnis Joma X
 
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-4 X
X
X
Arnis Joma X
 
Maksājumu karšu pieņemšanas līgums X
X
X
AS Citadele banka X
 
2015. gada 28. janvāra Nomas līguma Nr. 20 pārjaunojuma līgums - par z.g. Ozolnieku ezers nomu ūdensslēpošanas trases darbībai X X X SIA  Feliiz, SIA Prima Pick X
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
X
Dobeles novada Izglītības pārvalde   2017.31.12.
sniegt angļu valodas nodarbības pieaugušajim Teteles pamatskolā X X X Māra Pūre 2017.05.31.
pārdot kompensējamos medikamentus un medicīnas preces SAC Zemgale iemītniekiem un par to  ir izsniegta attiecīgā ģimenes ārsta recepte X X X SIA Ozolnieku aptieka nepārsniedzot  EUR 9999,- 2018.06.30.
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Apškungi 1, Salgales pagasts, Pieteikums Nr. 102484171 X X X AS Sadales tīkls
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Priežu iela 1, Dalbe Cenu pagasts, Pieteikums Nr. 102483172 X X X AS Sadales tīkls
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Draudzības iela 2, Emburga, Salgales pagasts, Pieteikums Nr. 102481174 X X X AS Sadales tīkls
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Riebiņu novada dome 2017.31.12.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Jaunpiebalgas novada dome 2017.31.12.
Izstrādāt būvprojektu "  Gājēju tilta pārbūve pār Iecavas upei pie Grozas skolas"  X X  X SIA DDP  3560.- 10.05.2017. 
Apmācība izglītības progtammā "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem"  8 mācību stundu apjomā X X X Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 12.- 30.03.2017.
Par mākslas filmas " Melānijas hronika"  izrādīšanu Ozolnieku vidusskolā, 24.03.2017. X X X SIA Mistrus Media 150.- 24.03.2017.
Par zemes vienības daļas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā,līgums Nr. 2017/18-S/N X X X Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava
Par mākslas filmas "Svingeri" izrādīšanu Ozolnieku Tautas namā,  08.03.2017. X X X Biedrība Kultūrpunkts 08.03.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X  Iecavas novada dome  2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
 X X
Daugavpils pilsētas dome    2017.31.12. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X X
 Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde    31.12.2017.
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
X
Siguldas novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Rundāles novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Olaines novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Kuldīgas novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Ķekavas novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Jelgavas novada pašvaldibas Izglītības pārvalde 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X X  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde  31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X  X  X  Jaunpiebalgas novada dome  31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X X  Iecavas novada dome 31.12.2017. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Dobeles novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Beverīnas novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Bauskas novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Auces novada dome 31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Aknīstes novada dome 31.12.2017.
Īpašuma apdrošināšanas poliseNr. 8002371-9002371 X X X Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Par pakalpojuma sniegšanu, līgums Nr. 2017-5-38/03 - atskurbtuves pakalpojumi X X X pašvaldības iestāde jelgavas pilsētaas pašvaldibas policija
Par Garozas ūdenstorņa nomu X X X Tele 2
Aktīvās atpūtas takas, kas atrodas Garozā, Salgales pagastā izbūves darbi OND 2017/5 X X SIA Uzars Bruģēšana 17170.75 22.09.2017.
Veic veselības takas, kas atrodas Emburgas ciemā Salgales pagastā izbūves darbi OND 2017/4 X X SIA Uzars Bruģēšana 18666.21 22.09.2017.
veic atpūtas zonas, kas atrodas pie PII Bitīte Saules iela 6, Brankas labiekārtošanas un apgaismojuma izbūves darbus OND 2017/3 X X SIA Uzars Bruģēšana 27090.29 25.08.2017.
Uzšūt un piegādāt 20 tautiskos brunčus, kas nepieciešami jauktajam korim "Līga" X X X Vija Rulle 1700.- 27.03.2017.
Zemes noma X X X Aleksandra Mazure
Zemes noma X X X Metuma lilija
Izstrādāt Ozolnieku novada Izglītības nodaļas logo X X X Jeļena Pavļenko 79.66 2017.10.04.
Sniegt Ozolnieku novada 8. spatakiādes Novusa un Galda tenisa sacensībās tiesneša pakalpojumus X X X Ainis Lipshans 232.17
Sniegt Ozolnieku novada 8. spatakiādes Ģimeņu sporta, kā arī spēka un veiklības dienas tiesneša pakalpojumus X X X Eduards Šulcs 232.17
18.03.2017, nodrošināt Ozolnieku novada 8. spartakiādes Rogaininga sacensību pienācīgu norisi X X X Krista Strautniece 290.21
Pārdot 2 Oxfoed klubkrēslus PII "Pūcīte" X X X SIA ALB 120.64 2017.04.08.
Iedzīvotāju apkalpošanas centra,kas atrodas Eži Garoza telpu remonta darbi X X X SIA Award 4744.8 2017.05.08.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X  Ķekavas novada pašvaldība  2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Kandavas novada Izglītības pārvalde 2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Tērvetes novada pašvaldība 2017.31.12.
Par izdevumu " Mūsu bērns" iegādi X X X SIA WEST SOLUTIONS 346.8
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu SAC "Zemgale" X X X IK "Kanto" 737100 2020.03.31.
Par nedzīvojamo telpu un inventāra nomu SAC "Zemgale" X X X IK "Kanto"
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem x x x Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde 2017.31.12.
Par plīts piegādi SAC "Zemgale" x x x SIA "Dayton" 1497
Pakalpojuma līgums " Lielās Talkas " ietvaros konteineru izvešanu x x x SIA Clean R 2017.26.04.
Sniegt Pasūtītājam koncertu Lieldienu pasākumā x x x Liene Križevica 870.-

2017.04.17

Veikt Teteles pamatskolas 2. stāva durvju nomaiņas darbus x x x SIA Latbūvnieks 5720.15

2017.07.20.

PII Bitīte pārbūves darbu būvuzraudzība x x x SIA Lerix 4800.- 2017.08.15.
PII Bitīte pārbūves darbu autoruzraudzība x x x SIA Kominālprojekts 1900.- 2017.08.15.
Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldei OND 2017/7 x x SIA "AGS Auto" 11735

2017.05.31.

Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Ginta Strade
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Mārcis Blūms
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Mārcis Blūms
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Daiga Dābola
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Voldemārs Lilienfelds
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Daiga Stankevica
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Sergejs Smirnovs
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Ādolfs Mičulis
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Stella Miķelsone
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Egita Buce
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Edgars Linde
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Gunta Jēkabsone
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Dmitrijs Nikolajevs
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Dzidra Žukovska
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Ludmila Stankovska
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Gundars Riekstiņš
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Inese Ābola
Valsts reģionālā autoceļa P 100 Jelgava-Dalbe un Eglaines /Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos x x x SIA BM projekts 13640.- 2017.09.12.
pakalpojuma līgums - par kapu daļas labiekārtošanu  X X  X Jelgavas novada pašvaldība 
Par 1/2 no nekustamā īpašuma "Tamuļi", Cenu pagasts, pārdošanu X X X Ludvika Tamule 900
sadarbības līgums X X X Labklājības ministrija
pasākums pakalpojumu centrā " Eži" Garozā X X X Daiga Brila 37.29
par programmatūras licenču nomu izglītības iestādēm X X X SIA "DPA" 1424
Cenu kapu labiekārtošana X X X Baiba Zēriņa 2565.-
Mīkstā inventāra šūšana  SAC " Zemgale" iemītnieku vajadzībām X X X SIA Olnis 9971.5
Zemesgabala Viktorijas iela 34, Ozolnieki, noma X X X Dainis Liepiņš
 Zemesgabla Viktorijas iela 36, ozolnieki, noma X X  X  Miķelis Rēdlihs
Zemes gabala Viktorijas iela 38, Ozolnieki noma X X X Dace Liepiņa
Zemes gabala Viktorijas iela 32, Ozolnieki, noma X X X Dace Liepiņa
Veikt autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus Ozolnieku novada teritorijā OND 2017/6   x x SIA Dreamway   līgumcena 272485,-  2018.12.01.
Par dalību uzņēmējdienas Zemgalē 2017 x x x Tirdzniecības rūpniecības kamera
Ūdensvada izbūve Skolas iela -  Aizupes x x x SIA Inženierprojektu videi 2286 2017.06.24.
Par dzīvokļu Nr.1,2.3, "Aizupes -2" pārdošanu x x x Vaira Polmane pārdošanas  cena 6200,- 2022.30.04.
Par būvniecības iepirkumos saņemto piedāvājumu vērtēšanu un konsultāciju sniegšanu x x x Aigars Treigūts
Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu x x x Nodibinājums Sociālo pakalpojumu Agentūra un Kristīne Učelniece 2017.10.31.
Nodrošina "Baltā galdauta svētkus" ar skatuves konstrukcijām un gaismas iekārtām x x x SIA Livesound 923,- 2017.05.04.
04.05.2017. sniegt" Baltā galdauta svētkos" vokālā ansambļa Stari koncertupie pakalpojumu centrā Eži, Garozā x x x Inese Nereta 124,3 2017.05.04.
Par tekstilizstrādājumu piegādi x x x SIA Reklāmas Grupa 1280,18 2017.05.27.
Nodrošināt Pasūtītājam grupas" Labie cilvēki "koncertu " Baltā galdauta svētkos" 04.05.2017. x x x Antra Leite-Straume 1124,13 2017.05.04.
Nodrošināt pasūtītājam koncertu Ozolnieku novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumā x x x Annika Andersone 298,.32 2017.05.18.
Kanalizācijas tīklu, kas atrodas Saules ielā Ozolniekos izbūves darbi x x x SIA Siltumkomforts 58959,94 2017.06.15.
Nodrošina " Baltā galdauta svētkus" ar skaņas iekārtām, kā rī nodrošina iekārtu pienācigu darbību visa pasākuma laikā x x x SIA Orange Event 1124,13 2017.05.04.
Garozas pamatskolas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve x x x SIA Jura Voicehoviča projektēšanas birojs 1515,- 2017.06.29.
Veikt Ozolnikeu novada pašvaldības iestažu ventilācijas un kondiionēšanas iekārtu tehniskāsapkopes un remonta darbus x
x
x
SIA Riga City Service    
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 24 Āne tehnisko apsekošanu x x x SIA Cerkazi G 1067,1 2017.05.31.
Piegādāt 200 atstarojošās vestes, kas nepieciešamas Ozolnieku sporta centram, Ozolnieku Velotūres organizēšanai x x x Sia Super Selection 826,45
Vienošanās par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmaksu Spartaka iela 14-13, Brankas x x x SIA Ozolnieku KSDU

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

jūnijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze