Civilā aizsardzība

 

Civilās aizsardzības plāns (PDF fails)

Kur zvanīt ārkārtas situāciju gadījumos (PDF fails)