Kuru no minētajiem sporta veidiem vajadzētu iekļaut profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Ozolnieku sporta skolas) programmu sarakstā (veidojot jaunas audzēkņu grupas)?

Apstiprināts Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2017. gadam

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

2017. gada 21. februāra domes sēdē nolēma: 

1.Apstiprināt 2017. gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2017. 600 114 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 13 406 798 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- aizņēmumus no Valsts Kases 2 665 810 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- izdevumus 15 227 248 euro apmērā saskaņā ar 2.,3.un 4. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu atmaksu 933 353 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2017. 512 121 euro apmērā.

2.Apstiprināt 2017.gada Speciālā budžeta:

2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Dabas resursu nodokļa kontā uz 01.01.2017. 0.00 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 114 590 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa izdevumus 114 590 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2017. 0 euro apmērā.

2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2017. 11 245 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda ieņēmumus 207 066 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 206 940 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2017. 11 371 euro apmērā.

3.Apstiprināt 2017.gada Ziedojumu un dāvinājumu plānu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2016. 853 euro apmērā;
- ziedojumu izdevumus 853 euro apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2017. 0 euro apmērā.

4.Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta kopējo saistību apjomu saskaņā ar 6.pielikumu.

5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.

Pielikumā:
„Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2017.gadam”;
„Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2017.gadam”;
„Izdevumu kopsavilkums pa ekonomiskajām kategorijām 2017.gadam”;
„Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2017.gadam”;
„Aizņēmumu apmēra kopsavilkums 2017.gadam”;
„Aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēra kopsavilkums 2017.gadam”;
„Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2017.gadam”.

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

novembris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
21
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze