Nolikumi

Pašvaldībā spēkā esošie nolikumi

NOLIKUMI

*Pašvaldības nolikums

*Pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

*Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums

Pašvaldības struktūrvienību nolikumi:

*Izglītības, kultūras un sporta daļa

*Ozolnieku novada Bāriņtiesa

*Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa

*Ozolnieku novada Būvvalde

Pašvaldības iestāžu nolikumi:

*PII "Bitīte"

*PII "Pūcīte"

*PII "Saulīte"

*PII "Zīlīte"

*Garozas pamatskola

*Salgales pamatskola

*Teteles pamatskola

*Ozolnieku vidusskola

*Ozolnieku Mūzikas skola

*Salgales Mūzikas un mākslas skola

*Ozolnieku Sporta skola

*Ānes bibliotēka

*Garozas bibliotēka

*Ozolnieku novada centrālā bibliotēka

*Vainu bibliotēka

*Ozolnieku Sporta centrs

*Sporta komplekss „Mālzeme”

*Sociālais aprūpes centrs „Zemgale”

*Sociālais dienests

*Pašvaldības policija

*Ozolnieku Tautas nams

*Ānes kultūras nams

 

Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums 
 

Grozījumi vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā

 

NOTEIKUMI

SPORTS:

*Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā


KULTŪRA:

*Noteikumi par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Ozolnieku novadā

IZGLĪTĪBĀ:

*Noteikumi "Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošana"