Ozolnieku novada Sociālā dienesta Saistošie noteikumi

Spēkā esošie Ozolnieku novada Saistošie noteikumi, kas attiecās uz Sociālā dienesta darbu:

1) 14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

2) Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2011 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

3)  Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi 15/2011 "Par aprūpi mājās"

IESNIEGUMS