SIA "Ozolnieku KSDU"

 

 

     

SIA "Ozolnieku KSDU"

Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
LV-3018
Tālruņi:  63050111  (uzziņas), 
26677751  (avāriju pieteikšana),
63050591 (rēķini)
http://www.oksdu.lv
e-pasts: info@oksdu.lv

Tehniska rakstura problēmas un/vai jautājumus, kurus risina SIA "Ozolnieku KSDU", jāpiesaka elektroniski uz info@oksdu.lv vai jāraksta iesniegums http://oksdu.lv/iesniegums.

 

Speciālisti
 

Uzvārds, vārds Tālruņi E-pasts
Andris Zābelis (izpilddirektors) 25957171 andris.zabelis@oksdu.lv
Evija Rubina (ēku apsaimniekošanas un klientu daļas vadītāja) 27161528 evija.rubina@oksdu.lv
Raitis Redeliņš (ūdenssaimniecības ārējo tīklu daļas vadītājs) 26329728  raitis@oksdu.lv
Stella Miķelsone (namu pārvaldniece) 25655584 stella@oksdu.lv
Māris Sabulis (elektrosaimniecības daļas vadītājs) 28335830 maris@oksdu.lv

 

 Darba laiks          
           
Pirmdien 8.00 - 19.00         
Otrdien  8.00 - 17.00        
Trešdien  8.00 - 17.00        
Ceturtdien  8.00 - 17.00        
Piektdien  8.00 - 14.00        

 Pusdienas laiks no pl. 12.00 - 13.00

 

Par mums

Ozolnieku pagasta pašvaldības BO KSDU savu darbību sāka 1992. gada aprīlī. 2003. gada 4. jūlijā uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā kā SIA "Ozolnieku KSDU" (Vienotais reģ. nr. 41703003356).


Uzņēmuma darbības galvenie virzieni:

  • dzīvojamā fonda apsaimniekošana,
  • ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana,
  • siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale patērētājiem,
  • siltā ūdens sagatavošana un piegāde patērētājiem,
  • elektroenerģijas ražošana un piegāde A/S "Latvenergo" tīklā,
  • ielu apgaismojuma apsaimniekošana,
  • maksas pakalpojumi (plākšņu siltummaiņu attīrīšana no katlakmens, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana, fekālās mašīnas un traktortehnikas pakalpojumi u.c.)

 

SIA "Ozolnieku KSDU" mājas lapa

 

       clean r logo180