Pakalpojumi

LAULĪBAS, DZIMŠANAS UN MIRŠANAS APLIECĪBU ATKĀRTOTA IZSNIEGŠANA UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRIEM

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA, ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI ADMINISTRATĪVO AKTU

DZIMŠANAS FAKTA UN PATERNITĀTES REĢISTRĒŠANA

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana izmantojot vienoto valsts un pašvaldības pakalpojumu portālu www.Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana

3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana