Ozolnieku novada Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Apstiprināts ar 2015.gada 20.janvāra
lēmumu Nr., protokols Nr.5

Ozolnieku novada Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.p.k

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

EUR

Tai skaitā PVN 21% EUR

1.

Arhīva materiālu kopiju   izsniegšana:

 

 

 

1.1

Projekti, kurusastāvā ir A4 un A3 formāta lapas

1 lieta

10,00

 1,74

1.2

Projekti, kuru sastāvā ir A2 un lielāka formāta lapas

1 lieta

30,00

5,21

2.

Reklāmas uzrakstu un izkārtņu saskaņošana, un atkārtota saskaņošana

1 lieta

7,00

1,21

3.

Būvatļaujas pagarināšana, pārreģistrēšana

1 būvatļauja

7,00

1,21

4.

Objekta apsekošana pirms tā pieņemšanas ekspluatācijā, t.sk.:

 

 

4.1

Individuālās dzīvojamās ēkas

1 ēka

21,00

3,64

4.2

Dārza   mājas (vasarnīcas), dzīvokļi, saimniecības ēkas, garāžas, kioski, lapenes   u.c. palīgceltnes

1 ēka

14,00

2,43

4.3

Sabiedriskās,   daudzdzīvokļu dzīvojamās, ražošanas ēkas un noliktavas

1 ēka

35,00

6,07

4.4

Sabiedriskās ēdināšanas, tirdzniecības objekti, veikali un sabiedriskās   pirts ēkas

1 ēka

42,00

7,29

4.5

Degvielas   uzpildes stacijas, autoservisi un automazgātuves

1 ēka

35,00

6,07

4.6

Inženiertīkli

1 lieta

21,00

3,64

4.7

Inženierbūves   (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi)

1 lieta

21,00

3,64

4.8

Teritorijas   labiekārtošana un nožogošana

1 lieta

7,00

1,21

5.

Spridzināšanas   darbu saskaņošana Ozolnieku novada teritorijā

1 lieta

42,00

7,29