Ānes pakalpojumu centrs

 

anes k n     

Ānes pakalpojumu centrs

Celtnieku ielā 12b,
Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3043

Cenu pagasta pārvaldniece

Evita Lapsenberga

Tālruņi:  63048077

 

Sākot ar 4. februāri mainās Cenu pagasta pārvaldnieces Evitas Lapsenbergas klientu pieņemšanas laiki:

* pirmdienās no plkst.14.00-17.00 Branku pakalpojumu centrā (4.kab.), Parka ielā 4, Brankas;

* otrdienās no plkst. 14.00-17.00 Ānes kultūras namā, Celtnieku ielā 12b, Āne;

* ceturtdienās no plkst.08.00-12.00 un 13.00-19.00 Ānes kultūras namā, Celtnieku ielā 12b, Āne.

 

Cenu pagasta pārvaldnieces Evitas Lapsenbergas klientu pieņemšanas laiki:

* pirmdienās no plkst.14.00-17.00 Branku pakalpojumu centrā (4.kab.), Parka ielā 4, Brankas;

* ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.45-19.00 Ānes kultūras namā, Celtnieku ielā 12b, Āne.

 

Ar Evitu Lapsenbergu var sazināties zvanot pa tālruņiem: 63048077 vai 29797970 un rakstot e-pastu: evita.lapsenberga@ozolnieki.lv.

Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti griezties Ozolnieku novada domē (Stadiona iela 10, Ozolnieki).

Amats, struktūra Vārds,  uzvārds Tālrunis e-pasta adrese
Cenu pagasta pārvaldniece
Evita Lapsenberga 63048077
29797970

evita.lapsenberga@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors Georgijs Lukjanovs 63048328
28374404
 

Ānes kultūras nams

Ānes bibliotēka

Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs

Sporta komplekss "Mālzeme"

Ānes sociālo pakalpojumu centrs