Iestādes un struktūrvienības

Pašvaldības administrācija, struktūrvienības, iestādes

PAŠVALDĪBAS AMINISTRĀCIJA

Ozolnieku novada
kanceleja

Stadiona iela 10, Ozolnieki

Kancelejas vadītāja

Zita Janitēna

63050241 

zita.janitena@ozolnieki.lv

 

 Ozolnieku novada
Finanšu un grāmatvedības daļa

Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītāja
Daiga Liepa

63099203

daiga.liepa@ozolnieki.lv

Iepirkumu un juridiskā daļa
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītāja Svetlana Krūmiņa

29450547


svetlana.krumina@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada
Attīstības un projektu daļa
 
Stadiona iela 10, Ozolnieki


 Vadītāja Inese Baumane

26516231

inese.baumane@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Saimniecības daļa 
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītājs

Artūrs Semjonovs

 

29766177 

arturs.semjonovs@ozolnieki.lv 

 Ozolnieku novada Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītāja
Agnese Kļava

63084702, 26184346 

agnese.klava@ozolnieki.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta daļa
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītāja
Elīza Juste

63084701

eliza.juste@ozolnieki.lv

 PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
 Salgales pagasta pārvalde ("Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads)

Vadītāja
Eva Segliņa 

 

eva-s@inbox.lv;

salgale@ozolnieki.lv 

Branku pakalpojumu centrs 
(Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads)

 Klientu apkalpošanas speciāliste Lidija Žukovska

63057762 

lidija.zukovska@ozolnieki.lv 

Ānes pakalpojumu centrs (Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads)

Cenu pagasta pārvaldniece

Evita Lapsenberga

 

63048077 29797970 

evita.lapsenberga@ozolnieki.lv 

Garozas pakalpojumu centrs
("Eži", Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

 

 

 

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītāja
  Laura Gasparoviča

63084709

laura.gasparovica@ozolnieki.lv

dzimts@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Bāriņtiesa
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Priekšsēdētāja
Ilze Mangusa

63084714

barintiesa@ozolnieki.lv

 

Ozolnieku novada  Izglītības nodaļa
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītāja
Ance Jaka

63084701

29217196 

ance.jaks@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Būvvalde
Stadiona iela 10, Ozolnieki

Vadītājs
 Arvīds Račinskis

66047856
20016983

arvids.racinskis@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Kultūras nodaļa
Rīgas iela 23, Ozolnieki

 Vadītāja
Evita Poča

 63050144
 

evita.poca@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Veselīgas dzīvesveida un sporta nodaļa
Stadiona iela 5, Ozolnieki 

Vadītājs
Kārlis Trankalis

 20084087 karlis.trankalis@ozolnieki.lv

Jaunatnes lietu nodaļa
Rīgas iela 29, Ozolnieki

 

 

 

IESTĀDES

Ozolnieku novada Sociālais dienests 
Parka iela 4, Brankas

 Vadītāja Sarmīte Strode

 63084705, 26110405

sarmite.strode@ozolnieki.lv

soc.dienests@ozolnieki.lv 

 Ozolnieku novada Pašvaldības policija
Stadiona iela 10, Ozolnieki

 Vadītājs Vidmants Rinkuns

63050102

policja@ozolnieki.lv 

Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka
Rīgas iela 29, Ozolnieki

Vadītāja
Ingrīda Krieķe

63050184

biblioteka@ozolnieki.lv

Ozolnieku Tautas nams
Rīgas iela 23, Ozolnieki

 Direktore
Madara Griba

 

  63050144 
 

 tautasnams@ozolnieki.lv

Ānes kultūras nams
Celtnieku iela 12b, Āne

Vadītājs
Raivis Zigmunds

63048184 
26121516 
 raiviszig@inbox.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" ar filiāli
Meliorācijas 
iela 10, Ozolnieki

Vadītāja
Rota Greiškalne

 63050116 
 63050216 
 26656663 
 63048780  (filiāle)

zilite@ozolnieki.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"
Saules iela 6, Brankas

 Vadītājas
Liene Medne

  63057831 

bitite@ozolnieki.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Jaunatnes iela 4, Āne

 Vadītāja
Inese Jumīte

  63055159 

 saulite@ozolnieki.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"
Stadiona iela 2, Ozolnieki

Vadītāja
Jolanta Kupriša

 26312820

pucite@ozolnieki.lv

Ozolnieku vidusskola
Jelgavas iela 35, Ozolnieki

Direktore Dina Tauriņa

 63050688 
 63050658 

ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv

Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupām
Garoza, Salgales pagasts

 Direktore
Dina Štelmahere

  63085483

 garozaspsk@ozolnieki.lv

Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupām
1.maija ielā 9, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045

Direktore
Irēna Pauloviča

 63056344 

salgalespsk@ozolnieki.lv 

Teteles pamatskola
Skolas iela 10, Tetele

 Direktore
Jeļena Žoide

  63055432 

 tetelespsk@ozolnieki.lv

Ozolnieku Mūzikas skola
Rīgas iela 23, Ozolnieki

Direktore
Edīte Brūniņa

  63022892 
 29229482 

muzikasskola@ozolnieki.lv

Salgales Mūzikas un mākslas skola
Vīgriezes, Emburga, Salgales pag.

Direktore
 Anda Silgaile

63085665

salgales.ms@ozolnieki.lv

 

Ozolnieku Sporta Skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki

Direktors
Kārlis Kalniņš

 26520497

sportacentrs@ozolnieki.lv

 

 Sporta komplekss "Mālzeme"
Celtnieku iela 26, Āne

 Direktors Rimants Štopis

63055102, 26402025 

rimants.stopis@ozolnieki.lv

Sociālais aprūpes centrs "Zemgale"
Skolas iela 9, Ozolnieki
http://saczemgale.lv/

 

 Direktors Alvars Šteinbergs

63050449, 63050167

zemgale@ozolnieki.lv

alvars.steinbergs@ozolnieki.lv